Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-03-04 09:30:00 2021-03-04 13:00:00 Europe/Copenhagen Hvidvaskloven - 2021 (ej tilmeldt) Hvidvaskloven - 2021, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=13985 Ukendt Udskriv

Hvidvaskloven - 2021

Deltag på kurset, så du er helt sikker på, at din virksomhed er klar til de nye regler, der trådte i kraft den 10. januar 2020.

Afholdes som fjernundervisning


4. marts 2021
4 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt de virksomheder, der er omfattet af loven. Vi gennemgår kravene til virksomhedernes interne processer og deres håndtering af kundekendskabsprocedurer og ser i den forbindelse både på Advokatsamfundets vejledning herom og på Finanstilsynets samlede vejledning til loven af oktober 2018. Vi ser på, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og for deres kunder/klienter.
 

På kurset gennemgår vi de nye regler og kommer herunder ind på

 • Lovens generelle tilgang til hvidvaskkontrol
 • Virksomhedernes risikovurdering af sig selv
 • Politikker, forretningsgange og kontroller for efterlevelse af lovens krav
 • Kundekendskabsprocedurer
 • Kundens/klientens reelle ejere
 • Underretning om brug af personoplysninger, sletning
 • Politisk eksponerede personer
 • Outsourcing
 • Undersøgelses- og underretningspligter
 • Pligtmæssig whistleblowerordning
   

Underviser er Lars Lindencrone Petersen, som er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance, herunder overholdelse af hvidvasklovgivningen.

Underviser

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Henvendt til

Alle, der er ansvarlige for overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

4. mar. kl. 09:30 - 13:00

 

Pris: kr. 3.400,00

Medlemspris: kr. 2.700,00

Priser er ekskl. moms

 

Online - Egen PC
Egen PC

4 kursuslektionerEn helt fantastisk underviser – formidabel formidling og utrolig relevant og anvendeligt.

Udtalt af tidligere deltagere
Lars Lindencrone Petersen
Videnpartner

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00