Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-01-27 09:30:00 2022-01-27 16:30:00 Europe/Copenhagen Miljøret og miljøprocesret (ej tilmeldt) Miljøret og miljøprocesret, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=14093 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Miljøret og miljøprocesret

En solid indføring i miljøretten - jordforurening, planret og naturbeskyttelse. Regler, praksis og processuelle angrebsvinkler. 
 


27. januar 2022
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Kurset vil blandt andet omfatte:

  • En gennemgang af miljøretlige grundsætninger og hovedprincipper, herunder de for miljøretten væsentligste forvaltningsretlige principper.
  • Gennemgang af miljøprocessen, herunder tilsyn og håndhævelse (påbud, indskærpelser, forbud, optimal tilrettelæggelse af miljøretlige retssager samt politianmeldelse, administrativ rekurs/klagesager ved nævnene mv.). Under dette punkt vil blive gennemgået, hvordan påstandene udfærdiges i en miljøretlig retssag, hvem der skal sagsøges (1. instansmyndigheden eller rekursmyndigheden), frister, brug af syn og skøn i offentligretlige retssager etc.
  • Gennemgang af de vigtigste miljøretlige regler, herunder planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven m.fl.
  • Overordnet om den EU-retlige regulering, herunder den danske implementering.
  • Gennemgang af en række af de vigtigste domme på det miljøretlige område, herunder helt ny retspraksis.

 

Deltagerne vil efter kurset være klædt godt på til at håndtere miljøretlige udfordringer, herunder både de materielle regler og miljøprocessen. 

 

I samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Underviser

Håkun Djurhuus

Håkun er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. Herudover er Håkun en særdeles rutineret procedør og har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer. Endvidere har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed. Håkun er partner hos Lundgrens.

Henvendt til

Advokater samt miljøsagsbehandlere i kommuner, regioner og centraladministrationen.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

27. jan. kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerHåkun Djurhuus
Partner, advokat (H)

Lundgrens Advokatpartnerselskab
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00