Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-04-21 13:00:00 2022-04-21 17:00:00 Europe/Copenhagen Konkurskarantæne (ej tilmeldt) Konkurskarantæne, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=14134 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Konkurskarantæne

Formålet med reglerne om konkurskarantæne er at dæmme op for misbrug af reglerne om begrænset hæftelse i kapitalselskaber.  Reglerne har nu virket i næsten 6 år, og der foreligger en omfattende landsretspraksis, ligesom Højesteret har haft lejlighed til at træffe flere principielle afgørelser.


21. april 2022
4 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På grundlag af retspraksis søger vi at fastlægge retsstillingen, både vedrørende betingelserne for at pålægge karantæne og dennes indhold og virkninger, ligesom vi gennemgår regler og praksis om sagernes behandling.

Emner er bl.a.:

  • Lovgivningsprocessen – reglerne faktiske anvendelse og udbredelse.
  • Reglernes struktur – kurators undersøgelser.
  • Hvilke forhold udløser konkurskarantæne – manglende bogføring, overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, hensynet til kreditorerne i almindelighed?
  • Iværksættere.
  • Hvilken betydning har størrelsen af det lidte tab?
  • Stråmænd.
  • Koncernforbundne selskaber.
  • Udgifter og sagsomkostninger.
  • Overtrædelse, gentagelse, hæftelse for gæld.
Underviser

Michael Schebye Brandt-Jensen

Michael Schebye Brandt-Jensen, advokat (L), Plesner Advokatpartnerselskab, er højt specialiseret i insolvens- og rekonstruktionsret, og han beskæftiger sig primært med varetagelse af kreditorers rettigheder, finansiel rekonstruktion af kriseramte virksomheder samt konkursboers og rekonstruktionsboers behandling. Michael har behandlet en lang række både større og mindre konkursboer samt rekonstruktioner af både national og international karakter, herunder OW Bunker-koncernen, F-Group A/S under rekonstruktion (FONA), VVD II A/S under konkurs (tidligere Nordjysk Lift A/S) DAN-Palletiser A/S under konkurs og Pilgrim A/S under rekonstruktion, ligesom han rådgiver både danske og udenlandske klienter. Han har omfattende erfaring med førelse af retssager og har møderet for Landsretten.

Henvendt til

Advokater og fuldmægtige.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

21. apr. kl. 13:00 - 17:00

 

Pris: kr. 3.400,00

Medlemspris: kr. 2.700,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

4 kursuslektionerMichael Schebye Brandt-Jensen
Advokat (L)

Plesner Advokatpartnerselskab
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00