Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-05-31 09:30:00 2023-05-31 16:30:00 Europe/Copenhagen Udvisning, varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge (ej tilmeldt) Udvisning, varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD2870 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Udvisning, varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge

Bliv opdateret på de nyeste regler og praksis om udvisning af kriminelle udlændinge, nyeste praksis vedrørende frihedsberøvelse af udlændinge.


Udbytte: Du får styr på udlændingelovens bestemmelser og praksis om udvisning af udlændinge ved dom og meddelelse af indrejseforbud og udvisning.


Kursusbeskrivelse

Reglerne vedrørende udvisning og frihedsberøvelse af udlændinge ændres løbende. På kurset bliver du opdateret på de nyeste regler og praksis om udvisning af kriminelle udlændinge, nyeste praksis mht. frihedsberøvelse af udlændinge udlændinge i medfør af Dublinforordningen, regler og praksis om overførsel af udlændinge og hvilke indgreb, der kan foretages over for frihedsberøvede udlændinge.

Fokus er på reglerne om udvisning, meddelelse af indrejseforbud og frihedsberøvelse af udlændinge, som er komplekse. Reglerne er yderst relevante at have kendskab til, da der oftest opstår spørgsmål herom, når en udenlandsk borger er tiltalt i en straffesag.

Du bliver orienteret om bestemmelser og praksis vedrørende varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge, herunder den bagvedliggende EU-retlige regulering.

Vi gennemgår og belyser udlændingelovens relevante bestemmelser ved tæt inddragelse af praksis samt relevante retningslinjer fra Rigsadvokaten, ligesom udlændingemyndighedernes rolle belyses.

Vi tager udgangspunkt i de praktiske spørgsmål, der tit opstår i forbindelse med sager, hvor den tiltalte er udlænding. Det er bl.a. udvisning ved dom, spørgsmål om varetægtsfængsling og frihedsberøvelse, herunder særlige spørgsmål om frihedsberøvelse af asylansøgere, EU-borgere samt spørgsmål om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse. Desuden fokuserer vi på Dublinforordningen og frihedsberøvelser med henblik på overførsel af asylansøgere.

Undervisningsformen veksler mellem teori og cases, hvor vi tager udgangspunkt i de mange praktiske eksempler og situationer, der kan opstå i retten.

Underviser
Bjørn Dilou Jacobsen

Bjørn Dilou Jacobsen

Advokat (L), Partner


Bjørn Dilou Jacobsen er advokat med omfattende erfaring inden for udlændingeretten, særlig i forhold til asylsager, familiesammenføring og arbejds- og opholdstilladelser. Han har også erfaring med familieret, særlig i forhold til sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Gennem sin menneskeretlige baggrund og forskning inden for anti-diskrimination har han endvidere en betydelig erfaring med nationale og internationale menneskerettighedssager. Han har skrevet adskillige artikler og er bl.a. medforfatter på den seneste udgave af Udlændingeret. Han underviser jævnligt i kurser om udlændingeret, og har tidligere bl.a. undervist i fagene ‘International Law’ og forvaltningsret ved Københavns Universitet. Han er udpeget af det internationale netværk af uafhængige advokater MigNet som landeekspert inden for udlændingeret.

Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Advokat (H), Partner


Eddie Omar Rosenberg Khawaja har været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med national og international strafferet samt EU-ret. Han har endvidere været offentlig anklager hos Københavns Politi, statsadvokaturen og Rigsadvokaten. Forud herfor var han i en række år ansat på Institut for Menneskerettigheder. Han har derfor en omfattende erfaring med både nationale og internationale straffesager samt menneskeretlige spørgsmål. Derudover har han også udlændingeret som sit ekspertiseområde, hvor han har særlig erfaring med at føre principielle sager ved domstolene med fokus på menneskerettigheder og EU-retten. Han har endvidere procederet for EU-Domstolen. Han underviser endeligt i en række strafferetlige og udlændingeretlige fag ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og på kurser for advokater og dommere mv.

Henvendt til

Forsvarsadvokater og advokater og jurister, der rådgiver om udlændingelov.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

31. maj. 2023 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerGodt, brugbart og spændende kursus.

Kursusdeltager, november 2018
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00