Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-06-07 09:30:00 2023-06-07 16:30:00 Europe/Copenhagen Planret - A-Z (ej tilmeldt) Planret - A-Z, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD2894 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Planret - A-Z

Planlovgivningen og dennes grundprincipper, regulering ved lokalplanen, dispensation, ekspropriation og overtagelsespligt, forbud, landzoneregulering, tilsyn og håndhævelse, klage- og domstolsprocessen. Du kan supplere med Kurset ”Planret – udvidet”.


Kursusbeskrivelse


Få en grundlæggende indføring i planlovgivningen og få overblik over denne lovgivnings store betydning for, hvordan den faste ejendom kan anvendes.


Kurset fokuserer på nogle af de planretlige områder, hvor der ofte opstår konflikter mellem borgere og myndigheder.


Underviserne omtaler de seneste ændringer af planloven og inddrager et stort antal nyere retsafgørelser og administrativ praksis i gennemgangen af følgende emner:

  • Planlovgivningen og dennes grundprincipper.
  • De forskellige plantyper – indhold og retsvirkninger.
  • Regulering ved lokalplaner, herunder om lokalplanpligt, retsvirkninger og dispensation.
  • Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner
  • Forbud efter planloven.
  • Landzonereguleringen.
  • Overtagelsespligt
  • Tilsyn og lovliggørelse.
  • Klage- og domstolsprocessen.


I gennemgangen vil der blive trukket linjer til den almindelige forvaltningsret, ligesom visse processuelle spørgsmål vil blive berørt.

Kurset er et grundkursus i planret. I tilknytning hertil udbydes Planret-udvidet, der går i dybden med udvalgte planretlige emner.

Godkendt af Danske BOLIGadvokater

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelse.

Underviser
Britta Moll Bown

Britta Moll Bown

advokat


Britta har siden ca. 2000 været specialiseret i miljøret, dvs. miljø- og naturbeskyttelse, plan- og byggelovgivning. Hun fører retssager for offentlige myndigheder og rådgiver inden for disse områder. Retssagerne omfatter ofte anvendelsen af regler, der bygger på EU-ret. Hun underviser jævnligt i fagområderne, og er uddannet mediator og har været medlem af bestyrelsen i Danske Miljøadvokater.

Stig Grønbæk Jensen

Stig Grønbæk Jensen

Advokat


Stig Grønbæk Jensen har især beskæftiget sig med rådgivning af offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold og om forvaltningsretlige spørgsmål. Han har desuden en betydelig erfaring med at repræsentere myndigheder i retssager på disse områder. Stig er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Miljøret, redaktionskomitéen for Miljøretlige afgørelser og domme, og er tidligere formand for Danske Miljøadvokater. Stig er fast underviser på Danske Advokaters kurser om miljø- og planretlige emner.

Henvendt til

Advokater, jurister og andre, der i praksis arbejder som rådgivere eller sagsbehandlere inden for miljø-og planret.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

7. jun. 2023 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00