Velkommen  

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-04-12 09:00:00 2023-04-12 12:30:00 Europe/Copenhagen Hvidvaskloven 2023 (ej tilmeldt) Hvidvaskloven 2023, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD2955 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Hvidvaskloven 2023

Deltag på kurset, så du er helt sikker på, at din virksomhed er klar til de nye regler.


Kursusbeskrivelse

Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt de virksomheder, der er omfattet af loven.

Vi gennemgår kravene til virksomhedernes interne processer og deres håndtering af kundekendskabs-procedurer og ser i den forbindelse både på Advokatrådets revidere vejledning herom og på Finanstilsynets samlede vejledning til loven af oktober 2018.

Vi ser på, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og for deres kunder/klienter.

På kurset gennemgår vi de nye regler og kommer herunder ind på:

  • Lovens generelle tilgang til hvidvaskkontrol
  • Virksomhedernes risikovurdering af sig selv
  • Politikker, forretningsgange og kontroller for efterlevelse af lovens krav
  • Kundekendskabsprocedurer
  • Kundens/klientens reelle ejere
  • Underretning om brug af personoplysninger, sletning
  • Politisk eksponerede personer
  • Outsourcing
  • Undersøgelses- og underretningspligter
  • Pligtmæssig whistleblowerordning


Underviser er Lars Lindencrone Petersen, som er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance, herunder overholdelse af hvidvasklovgivningen.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelse.

Underviser
Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen

Videnpartner


Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er formand for foreningens fagudvalg for hvidvask og medlem af etikudvalget. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Henvendt til

Alle, der er ansvarlige for overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

12. apr. 2023 kl. 09:00 - 12:30

 

Pris: kr. 3.700,00

Medlemspris: kr. 2.950,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

4 kursuslektionerEn helt fantastisk underviser – formidabel formidling og utrolig relevant og anvendeligt.

Udtalt af tidligere deltagere
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00