Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-06-01 09:30:00 2023-06-01 16:30:00 Europe/Copenhagen Forældelse i personskadesager (ej tilmeldt) Forældelse i personskadesager, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD2984 Djøf Møde & Event - Nørre Voldgade 106, 1358 København K Udskriv

Forældelse i personskadesager

Bliv sikker, når du håndterer spørgsmål om og problemer med forældelsesreglerne på det personskaderetlige område.


Udbytte: På kurset får du: overblik over det relevante lovgrundlag og de væsentligste særregler; et brushup på den seneste retspraksis; viden og metoder til at undgå, at der indtræder forældelse i sagen, hvor du rådgiver skadelidte; indsigt til at vurdere, om et synspunkt om indtrådt forældelse kan og bør gøres gældende, når du rådgiver skadevolder eller træffer myndighedsafgørelser.


Kursusbeskrivelse

Kursets indhold
Kurset giver dig en gennemgang af reglerne i forældelsesloven og særregler i bl.a. forsikringsaftaleloven og arbejdsskadesikringsloven. Du får også undervisernes bud på, hvordan du håndterer de praktiske og teoretiske udfordringer, som forældelsesreglerne giver på både skadelidte- og skadevoldersiden.

Du kommer igennem gældende retspraksis, hvor der i løbet af 2019 og 2020 er afsagt en række interessante og principielle højesteretsdomme.

Kurset fokuserer udelukkende på de forældelsesmæssige problemer, der kan opstå i forhold til krav om personskadeerstatning.

Dagens opbygning
På kurset arbejder du med de forældelsesmæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med personskadeerstatning.
Dagen giver dig:

  • et fokuseret indblik i krav efter erstatningsansvarsloven, arbejdsskadesikringsloven og forsikringsaftaleloven
  • viden om reglerne i forældelsesloven
  • viden om de væsentligste særregler, der kan opfattes som ’lex specialis’ i forhold til forældelseslovens regler
  • gældende retspraksis.


Kursets form
Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset afholdes i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelser.

Underviser
Anders Munk Zacho

Anders Munk Zacho

Advokat


Anders Munk Zacho var tidligere ansat hos bl.a. advokatfirmaet Kromann Reumert, Holst Advokater og Advokaterne Store Torv 16, og har der ført et meget stort antal retssager om personskader. Hans primære arbejdsområde er forsikrings- og erstatningsret, hvor han særligt beskæftiger sig med personskadesager.

Søren Vagner Nielsen

Søren Vagner Nielsen

Advokat


Søren beskæftiger sig primært med retssager og konfliktløsning. Han er specialist i behandling af arbejdsskadesager for en række forsikringsselskaber, og han behandler arbejdsskadesager efter både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven. Sideløbende fører Søren Vagner Nielsen et stort antal retssager om person- og tingsskader ved færdselsuheld.

Henvendt til

Du er advokat, jurist eller sagsbehandler, og du arbejder med personskadesager, fx i et forsikringsselskab, i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, i en kommune eller for en anden offentlig myndighed.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

1. jun. 2023 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.600,00

Medlemspris: kr. 4.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Djøf Møde & Event
Nørre Voldgade 106
1358 København K

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00