Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-09-28 09:00:00 2021-09-28 13:00:00 Europe/Copenhagen Kontrolundersøgelser - hvor går grænsen? (ej tilmeldt) Kontrolundersøgelser - hvor går grænsen?, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=14090 CfL - Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø Udskriv

Kontrolundersøgelser - hvor går grænsen?

Lær at håndtere dilemmaerne ved kontrolundersøgelser efter retssikkerhedsloven.


Udbytte: Formålet med kurset er at gøre dig til din afdelings ekspert i kontrolbesøg. Uanset om du selv udfører besøg eller rådgiver kolleger eller klienter, kommer du på kurset rundt om alle de dilemmaer, som reglerne i retssikkerhedsloven rejser.

28. september 2021
3 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På en komprimeret kursuseftermiddag kommer du rundt om en række dilemmaer og grænsespørgsmål om kontrolundersøgelser, og du får både svar og redskaber til at håndtere dem.

Formiddagen giver dig svar på:

 • hvornår der er adgang til kontrolbesøg uden retskendelse
 • hvad de vigtigste procedurekrav efter retssikkerhedsloven er
 • hvor du kan klage, når grænserne overskrides
 • hvordan du kan formulere en klage for at have de bedste chancer for at få medhold
 • hvornår en sag er for lille til at kunne retfærdiggøre et kontrolbesøg
 • hvornår en sag er for alvorlig til at kunne undersøges administrativt
 • hvilken rolle lovens selvinkrimineringsprincip spiller, og hvor grænsen for spørgsmålene går
 • hvordan hensynet til myndigheders effektive undersøgelser er vægtet over for hensynet til retssikkerheden


Kurset er for dig, der vil være opdateret på den nyeste praksis og være fortrolig med et dilemmafyldt retsområde, hvor mange forvaltningsretlige krav sættes på spidsen. 
 

På kurset får du:

 • redskaber til at kunne navigere sikkert efter retssikkerhedslovens regler for kontrolbesøg, så du undgår fejl og optimerer compliance
 • viden til at omsætte de lovfæstede kontrolprocedurer om fx varsling og afrapportering til praksis 
 • træning i at håndtere retssikkerhedslovens mange praktisk relevante dilemmaer, når der bliver foretaget et kontrolbesøg
 • indblik i, hvornår en sag kan undersøges administrativt, og hvornår en sag er så alvorlig, at den skal efterforskes af politiet
 • viden til at kunne rådgive bedre og forebygge juridiske problemer på området

 

Kurset er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog: Undervisningen indeholder en række overbliksskabende oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem kursusdeltagerne er i centrum.
 • Konkrete kontrolcases: Vi tager udgangspunkt i konkrete cases og øvelser, som kan løses på grundlag af nyeste domspraksis og ombudsmandspraksis.
 • Overblik: På hvilke områder er der adgang til at foretage kontrolbesøg? Hvordan er retssikkerhedsloven skruet sammen? Hvad er svarene på retssikkerhedslovs-FAQ’en?

 

Kurset udbydes i samarbejde med Djøf kurser og efteruddannelse.

Underviser

Michael Gøtze

Michael Gøtze er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Et af hans primære forskningsområder er offentligt ansattes ytringsfrihed blandt andet på sociale medier. Michael var medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som afgav betænkning i 2015. Han har en omfattende undervisningserfaring fra jurauddannelserne og efteruddannelser.

Henvendt til

Advokater eller andre juridiske rådgivere for virksomheder eller enkeltpersoner, som modtager myndighedernes kontrolbesøg i virksomheden eller i hjemmet.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

28. sep. kl. 09:00 - 13:00

 

Pris: kr. 3.500,00

Medlemspris: kr. 2.900,00

Priser er ekskl. moms

 

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

3 kursuslektionerMichael Gøtze
Professor i forvaltningsret
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00