Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-02-10 09:00:00 2022-02-10 16:00:00 Europe/Copenhagen Den finansielle lovgivning (ej tilmeldt) Den finansielle lovgivning, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=14094 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Den finansielle lovgivning

Mangler du overblik over den finansielle regulering?

Konstante ændringer er en udfordring. Få en 360 graders opdatering med oversigter, eksempler fra praksis samt drøftelser om dilemmaer.  


10. februar 2022
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Formålet med kurset er at give en 360 graders opdatering på og overblik over reglerne for de finansielle virksomheder. De ændrer sig konstant og det er vigtigt at få en update. Du får en række oversigter over gældende ret med en præcisering af nyeste ændringer og udfordringer. Desuden får du praktiske eksempler på, hvordan reglerne kan operationaliseres og håndteres.

Oversigterne omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber samt pensionsselskaber.

Temaerne er ledelsesregler, herunder krav til politikker, retningslinjer og rapporteringer samt compliance og Corporate Governance. Hertil kommer hvidvask og de nye sager om ledelsesansvar.

Herudover gennemgås regler og nyere praksis om tilsyn og sanktioner samt forbrugerbeskyttelse. Endelig skitseres nye udfordringer fra nye forretningsmodeller og ny teknologi.

Undervisningsformen veksler mellem oversigter og praktiske eksempler. Oversigterne giver overblik over reglerne samt nye ændringer og tendenser. De praktiske eksempler viser mulige håndteringer af de mange krav. Endelig fremsættes nogle praktiske dilemmaer til drøftelse.

I samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Underviser

Linda Nielsen

Professor i Global Governance, Center for markeds- og erhvervsret. Har opbygget meget populært overbygningsfag i Bank- og Finansret og udgivet en bog: Finansret, Bank, Realkredit, Investering, Pension. Erfaring fra praksis som bestyrelsesformand for en pensionskasse og en bank samt næstformand for en investeringsforening.

Mark Andrew Rønnenfelt

Ingen beskrivelse.

Henvendt til

Alle, der beskæftiger sig professionelt med finansretten, herunder advokater, revisorer, ansatte i ankenævn m.v., samt bestyrelses- og direktionsmedlemmer og ansatte i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, investeringsforeninger og pensionsselskaber.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

10. feb. kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerLinda Nielsen
Professor, dr.jur.

Københavns UniversitetDet Juridiske Fakultet
Mark Andrew Rønnenfelt
Chief Legal Officer

Lægernes Pension
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00