Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-09-21 09:00:00 2022-09-21 16:00:00 Europe/Copenhagen Nye barselsregler og øremærket barsel (ej tilmeldt) Nye barselsregler og øremærket barsel, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD2791 MBK Kursuslokaler - Pilestræde 61, 1, 1112 København K Udskriv

Nye barselsregler og øremærket barsel

Få et overblik over barselsreformens mange nye regler om fx øremærket barsel, fordeling af barsel og retsstillingen for soloforældre og regnbuefamilier.


Udbytte: På kurset får du et aktuelt og relevant overblik over alle de nye barselsregler. Du får redskaber, som vil styrke dit arbejde med sager om barselsorlov og de ansættelsesretlige rettigheder. Dertil får du indsigt i de problemstillinger, du kan møde i praksis.

21. september 2022
7,0 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Med fokus på den nye barselslov, som træder i kraft i august 2022, giver kurset dig indsigt i de emner, som giver anledning til flest spørgsmål og problemstillinger på barselsområdet. 
Ændringerne i de nye barselsregler er omfattende og indeholder bl.a. en ny fordeling af barselsorlov mellem forældrene, øremærket barsel og en udvidelse af rettighederne for soloforældre og LGBT+-familier. 

På kurset får du en gennemgang af barselslovens regler med særligt fokus på de nye barselsregler fra barselsreformen. Du får også i et vist omfang indblik i de overenskomstmæssige konsekvenser af barselsreformen.

 

På dagen kommer du igennem:

 

1) overgangsregler for overgangen fra den nuværende orlovsmodel til den nye orlovsmodel:


– fraværsregler før og efter fødsel for begge forældre
– fleksibilitet i barselsreglerne og særordninger
– øremærket barsel
– fordelingen af orloven mellem forældrene – hvad kan aftales, og hvad kan ikke
– udskydelse og forlængelse af orlov
– soloforældres retsstilling
– LGBT+-familiers retsstilling


2) varslingsregler


3) anmeldelse, finansiering og dagpengerefusion


4) tilrettelæggelse af ferie i orlovsplanen


5) fravær af familiemæssige årsager, børns sygdom og hospitalsindlæggelse


6) barselsregler ved adoption


7) bevisbyrden ved afskedigelse under barselsorlov


8) konsekvensændringer i bl.a. ligebehandlingsloven, fx vedr. ansættelsesrelaterede rettigheder, omsorgsorlov og fleksible arbejdsordninger.

 

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion.

 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

 

Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelse.

Underviser

Rami Chr. Sørensen

Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf. Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø- og handelsretten og Højesteret.

Henvendt til

Advokater, jurister og øvrige. Du arbejder med personalejura som sagsbehandler eller som personalerådgiver i den private eller offentlige sektor. Du er fx ansat i en HR-funktion, en organisation eller på et advokatkontor.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

21. sep. kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 4.950,00

Medlemspris: kr. 4.400,00

Priser er ekskl. moms

 

MBK Kursuslokaler
Pilestræde 61, 1
1112 København K

7,0 kursuslektionerRami Chr. Sørensen
Advokat
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00