Velkommen  

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkendIn Twitter Gem i din kalender 2023-02-07 09:00:00 2023-05-09 16:00:00 Europe/Copenhagen Certificeret Compliance Manager (ej tilmeldt) Certificeret Compliance Manager, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD2883 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Certificeret Compliance Manager

Complianceuddannelsen, Certificeret Compliance Manager, er for dig, som ønsker en grundlæggende viden om compliance som arbejdsmetode samt om compliancefunktionens rolle i organisationen.

På baggrund af cases, oplæg, workshops og plenumdrøftelser får du viden og værktøjer til at kunne arbejde pragmatisk og praksisnært med compliance. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.


Udbytte: Du får værktøjer til at kunne bestride rollen som compliancerådgiver, Compliance officer, Compliance manager eller ansat i en complianceafdeling. Du lærer at definere complianceprogrammer og -strategier samt planlægge og gennemføre dem. Når du har gennemført uddannelsen, vil du have fået ny viden om compliance og kompetencer til at skræddersy et effektivt complianceprogram målrettet den enkelte organisation. Dette gør dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.

7. februar 2023 - 9. maj 2023
40 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Complianceuddannelsen er en kompetencegivende og praksisnær uddannelse, hvor du på baggrund af cases, oplæg og plenumdrøftelser får værktøjer til en pragmatisk tilgang til arbejdet med compliance.


Som deltager lærer du at definere complianceprogrammer og -strategier samt planlægge og gennemføre dem. Der er fokus på compliance som arbejdsmetode, hvor vores sigte er at få opdateret og fyldt complianceværktøjskassen, så du kan anvende den bredt på de områder og regelsæt, der er relevante for dit daglige arbejde.

Fokus på uddannelsen vil være udvikling og implementering af complianceprogrammer, der sikrer, at organisationen lever op til relevante regulatoriske krav fx anti-hvidvask, anti-korruption, GDPR og whistleblowerordninger.

Når du har gennemført uddannelsen, vil du have fået ny viden om compliance og kompetencer til at skræddersy et effektivt complianceprogram målrettet den enkelte organisation. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.


Med complianceuddannelsen får du

 • Styr på din grundlæggende complianceværktøjskasse
 • Kompetencerne til at opbygge et relevant og effektivt complianceprogram
 • Konkrete værktøjer til at bestride rollen som rådgiver i design og udvikling af complianceprogrammer
 • Overordnet indsigt i relevant lovgivning samt regulatoriske krav
 • Forståelse for centrale complianceområder, herunder anti-hvidvask, anti-korruption, whistleblowerordninger og GDPR.


Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave på max 2.500 ord. Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået. Eksamen er obligatorisk og en del af uddannelsesforløbet. 

Eksamen forventes afholdt d. 23. maj 2023. 

 

 

På uddannelsen gæster en række andre undervisere, heriblandt: 

Databeskyttelsesrådgiver Tor Valstrøm, Conscient Systems

Lead Compliance Professional, Karinna Bardenfleth, Vestas

Partner Birgitte Toxværd, Horten

Senior Legal Counsel Stig Fleischer, DBU

 

Underviser

Charlotte Urup Stoltenberg

Charlotte Stoltenberg er uddannet advokat og har specialiseret sig indenfor compliance med særlig fokus på GDPR og Anti-hvidvask. De seneste år har Charlotte som Chief Compliance Officer hos Lund Elmer Sandager beskæftiget sig specifikt med compliance i advokatbranchen og den praktiske implementering af complianceprocesser heri. Charlotte indgår i netværk og arbejdsgrupper med det formål at videndele og højne complianceniveauet i advokatbranchen Charlotte er i denne forbindelse bl.a. en del af Danske Advokaters arbejdsgruppe under Fagudvalget for Hvidvask, som arbejder specifikt med udvikling af praktisk retningslinjer til advokater håndtering af compliancekravene i Hvidvaskloven.

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er medlem af foreningens etikudvalg. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Tor Valstrøm

Valstrøm arbejder strategisk med informationssikkerhed på direktions- og bestyrelsesniveau såvel som praktisk med implementering og drift i samarbejde med medarbejdere i juridiske afdelinger, governance, risk og compliance samt IT-afdelinger. Valstrøm er specialiseret i cybersikkerhed og har bred erfaring med complianceprojekter, i både ind- og udland, herunder for blandt andre Shell og Maersk, men også militære og statslige institutioner. Dertil er Valstrøm medstifter af og bestyrelsesmedlem i Danmarks DPO-forening, og er outsourcet DPO for blandt andre Ingeniørforeningen IDA, Forbrugsforeningen og Hjerteforeningen.

Program 07.02.2023 kl. 09:00 - 16:00

Modul 1

På dette modul gennemgår vi complianceuddannelsens indhold og har fokus på compliance som funktion og strategi. Derudover ser vi nærmere på nogle af de helt grundlæggende ting, du med fordel kan tage stilling til, inden du påbegynder compliancearbejdet i en organisation – ”hvad, hvordan og hvorfor”.


”Hvordan”: Vi taler om organisering af complianceenheden, herunder ressourcer, organisatorisk placering og rapporteringslinjer. ”Hvad”: Vi kommer også til at tale om mapping af de relevante complianceområder for den organisation, som complianceenheden er en del af, og hvordan man ”skærer kagen til”. ”Hvorfor”: Vi taler om compliancestrategi; hvordan denne kan udformes, hvad den kan indeholde, og hvilket formål strategien tjener.


Dit udbytte:

 • Viden om typer af compliancekonstruktioner i virksomheder og deres styrker og svagheder
 • Identificering af relevante complianceområder
 • Afgrænsning af complianceenhedens ansvarsområde
 • Identifikation af strategiske mål med compliance


Udarbejdelse af compliancestrategier.

Program 07.03.2023 kl. 09:00 - 08.03.2023 kl. 16:00

Modul 2 

Dette modul har fokus på den praktiske del af organiseringen af complianceprogrammet og strækker sig over to dage.


Du får indsigt i de relevante risikovurderinger: Hvorfor er de vigtige, og hvordan kan vi lave dem? Vi taler om rammeværk som politikker og retningslinjer samt kontroller og kontrolprogrammer, opbygningen heraf og deres værdi og funktion. Vi kommer også kort til at berøre standarder og certificeringer som fx ISO, og hvordan disse kan bruges i udformningen af complianceprogrammet.

 

Derudover får du viden om samspillet mellem IT-sikkerhed og compliance. Vi ser også nærmere på nogle af de helt klassiske og faste complianceemner for de fleste virksomheder, fx hvidvask, whistleblowerordninger mv.

 

Dit udbytte:

 • Viden om gennemførelse af risikovurderinger
 • Udførelse af rammeværk
 • Udførelse af kontrolprogrammer
 • Samspillet mellem compliancearbejdet, IT og IT-sikkerhed
 • Viden om klassiske complianceemner.
Program 12.04.2023 kl. 09:00 - 16:00

Modul 3

Du hører om den sidste del af complianceprogrammet; beredskab og tilsyn. Sammen gennemgår og taler vi om beredskabsplaner, deres værdi, og hvordan man effektivt opbygger, tester og implementerer dem. I naturlig forlængelse heraf taler vi om, hvordan du håndterer tilsynsbesøg.

 

Herudover får du vejledning og gode råd til, hvordan du håndterer interne og eksterne undersøgelser, faldgruber samt styrker og svagheder. Vi taler om rapportering til ledelsen, og hvordan denne håndteres.

 

Dit udbytte:

 • Udarbejdelse af beredskabsplaner
 • Håndtering af tilsynsbesøg
 • Håndtering af interne og eksterne undersøgelser i organisationen
 • Ledelsesrapportering.
Program 09.05.2023 kl. 09:00 - 16:00

Modul 4

Du får viden om og gode råd til, hvordan du effektivt kan implementere complianceprogrammet i en organisation.

 

Vi bruger dagen til at se på konkrete cases og diskutere, hvordan vi sikrer effektive og varige forandringer på en god måde i vores organisationer. Herunder ser vi på, hvordan vi motiverer organisationens medarbejdere til at foretage og acceptere de nødvendige forandringer i deres hverdag. I forlængelse heraf taler vi også om sikring af varig opbakning til compliance i ledelsesniveauet, kommunikation mv.

 

Endelig taler vi om planlægning af driften, årshjul for organisationen og complianceenheden.

 

Dit udbytte:

 • Viden om ledelse af forandring i organisationen
 • Sikring af vedvarende ledelsesopbakning
 • Kommunikation
 • Håndtering af interessenter
 • Årshjul.
Henvendt til

Uddannelsen retter sig mod advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med eller rådgiver om complianceforhold, såvel som praktikere, der arbejder direkte med compliance i en organisation eller virksomhed.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

7. feb. kl. 09:00 - 16:00

7. mar. kl. 09:00 - 8. mar. kl. 16:00

12. apr. kl. 09:00 - 16:00

9. maj. kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 49.995,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

40 kursuslektionerCharlotte Urup Stoltenberg
Chief Compliance Officer

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab
Lars Lindencrone Petersen
Videnpartner

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Tor Valstrøm
Databeskyttelsesrådgiver

Ingeniørforeningen, IDA
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00