Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-09-14 09:00:00 2023-09-14 16:00:00 Europe/Copenhagen Nye barselsregler og øremærket barsel (ej tilmeldt) Nye barselsregler og øremærket barsel, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD2927 Djøf Kursuscenter - Gothersgade 133, 1123 København K Udskriv

Nye barselsregler og øremærket barsel

Få et overblik over barselsreformens mange nye regler om fx øremærket barsel, fordeling af barsel og retsstillingen for soloforældre og regnbuefamilier.


Udbytte: På kurset får du et aktuelt og relevant overblik over alle de nye barselsregler; redskaber, som vil styrke dit arbejde med sager om barselsorlov og de ansættelsesretlige rettigheder; og indsigt i de problemstillinger, du kan møde i praksis.


Kursusbeskrivelse

Med fokus på den nye barselslov giver kurset dig indsigt i de emner, som giver anledning til flest spørgsmål og problemstillinger på barselsområdet. 

Ændringerne i de nye barselsregler er omfattende og indeholder bl.a. en ny fordeling af barselsorlov mellem forældrene, øremærket barsel og en udvidelse af rettighederne for soloforældre og LGBT+-familier.

Kursets faglige indhold: 

På kurset får du en gennemgang af barselslovens og ligebehandlingslovens regler og deres systematik og opbygning. Barselsaftalerne på det offentlige område vil i relevant omfang blive inddraget. Ligebehandlingslovens regler på barselsområdet er en integreret del af de problemstillinger, du møder i praksis, og vil også indgå i gennemgangen. Du bliver opdateret på den nyeste lovgivning og praksis.

På dagen kommer du igennem barselsloven:

 • fraværsregler før og efter fødsel for begge forældre, herunder
  • fleksibilitet i barselsreglerne og særordninger
  • udskydelse og forlængelse af orlov
  • retsbaseret og aftalebaseret orlov

Derudover:

 • varslingsregler
 • anmeldelse, finansiering og dagpengerefusion
 • nye regler i 2017 – konsekvenser ved for sen anmeldelse og nyt beskæftigelseskrav
 • tilrettelæggelses af ferie i orlovsplanen
 • fravær af familiemæssige årsager, børns sygdom og hospitalsindlæggelse
 • adoption.

 
På dagen kommer du igennem ligebehandlingsloven:

 • arbejdsgiver adgang til at stille spørgsmål før og under ansættelsen
 • opsigelse før, under og efter orlov
 • omplaceringspligt ved afskedigelse – ny højesteretspraksis
 • bevisbyrden for berettiget afskedigelse
 • graviditetsbetinget sygefravær
 • beskyttelse mod afskedigelse ved varslet fædreorlov eller forældreorlov
 • sexchikane
 • praksis fra Ligebehandlingsnævnet og landsretterne.


Kurset svarer til 7 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

​​​​​​​Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelse.

Underviser
Rami Chr. Sørensen

Rami Chr. Sørensen

Advokat


Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf. Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø- og handelsretten og Højesteret.

Henvendt til

Advokater, jurister og øvrige. Du arbejder fx med personalejura som sagsbehandler, HR-konsulent eller som personalerådgiver i den private eller offentlige sektor eller på et advokatkontor

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

14. sep. 2023 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 5.600,00

Medlemspris: kr. 4.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Djøf Kursuscenter
Gothersgade 133
1123 København K

7,0 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00