Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-10-26 09:30:00 2023-10-26 16:30:00 Europe/Copenhagen Advokatansvar (ej tilmeldt) Advokatansvar, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD2951 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Advokatansvar

Bliv skarp på god advokatskik, advokatansvar og advokatens rolle i en erstatningsretlig og forsikringsretlig kontekst.


Udbytte: Kurset giver dig et solidt indblik i betydningen af god advokatskik og de ansvarsforsikringsmæssige problemstillinger. Du får indsigt og viden til at vurdere grænserne for advokatens forpligtelser i en lang række situationer.


Kursusbeskrivelse

På kursusdagen kommer du igennem en grundig analyse af god advokatskik i forhold til erstatningsretlige og forsikringsretlige aspekter. Du får indblik i den seneste nævns- og retspraksis på området, fx praksis fra utrykte domme. 

Dagen giver dig indsigt i:

  • udvikling og tendenser inden for advokatansvar og god advokatskik
  • en række typesituationer som fx selvfinansiering, kontraktforhandlinger og førelse af rets- og voldgiftssager
  • grænserne for advokatens forpligtelser i udvalgte situationer
  • udvalgte problemstillinger inden for årsagsforbindelser og adækvans
  • forældelse og fælderne inden for proces
  • eksempler på sager, der giver særlig anledning til anmeldelser under ansvarsforsikringen, og deres karakteristika
  • det sidste nye inden for advokatansvarsforsikring.

Du får desuden et aktuelt indblik i, hvilke sager der særligt giver anledning til anmeldelser under ansvarsforsikringen, ligesom du får en grundig analyse af de karakteristika, der kendetegner disse sager.

Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelse.

Underviser
Kim Holm Christensen

Kim Holm Christensen

Advokat


Advokat og Skadechef hos HDI Global Specialty SE, Denmark.Kim har de sidste 10 år beskæftiget sig med ansvarssager angående rådgiveransvar, herunder især revisor- ejendomsmægler- og advokatansvar omfattet af lovpligtig ansvarsforsikring. Derudover har han indgående kenskab til ansvarssager vedr. arkitekter og ingeniører, samt bestyrelses- og ledelsesansvarssager. Kim har tillige deltaget i udarbejdelsen af forsikringsbetingelser og generelt behandlet forsikringsretlige tvister inden for Financial Lines forsikringsprodukter, samt nicheforsikringer såsom Kidnap & Ransom og Cyber-forsikring.

Rasmus Mehl

Rasmus Mehl

Advokat


Rasmus Mehl er specialiseret i professionelt ansvar. Han har en bred erfaring fra rets- og voldgiftssager inden for området. Han er tidligere mangeårig ekstern lektor på Aarhus Universitet i bl.a. professionelt ansvar og har i flere år fungeret som censor i bl.a. specialiseret erstatningsret på Københavns Universitet. I dag er han tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor. Rasmus er medredaktør og medforfatter på flere bøger – f.eks. ”Ejendomme 2 – Skatter og afgifter” (2019) og ”Ejendomme 1 – Formueret mv.” (2018) samt ”Erhvervsmægleres opgaver og ansvar” (2014) og er partner hos Mehl & Schierbeck Advokater.

Henvendt til

Personer der beskæftiger sig med advokatansvar og advokatansvarsforsikringer, herunder advokater, virksomhedsjurister og skadebehandlere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk managers.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

26. okt. 2023 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00