Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-11-14 09:00:00 2023-11-15 16:00:00 Europe/Copenhagen Almenboligloven - aktører, opførelse og drift (ej tilmeldt) Almenboligloven - aktører, opførelse og drift, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3005 IDA Conference - Kalvebod Brygge 31, 1560 København Udskriv

Almenboligloven - aktører, opførelse og drift

Få overblik over den almene boligsektor og de væsentligste problemstillinger, det komplekse regelgrundlag kan give i arbejdet med opførelse og drift af almene boliger.

 


Udbytte: Over to kursusdage får du en bred viden om den almene boligsektor, det særlige lovgrundlag, beboerdemokratiets rolle og involvering. Derudover får du en bred viden om reglerne og processerne i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, og du får indblik i de væsentligste forhold i den efterfølgende driftsfase, bl.a. de særlige udlejningsregler. Vi sætter også fokus på opførelse og drift af almene boliger sammen med andre boligformer.


Kursusbeskrivelse

Kurset er til dig, der arbejder med reglerne i almenboligloven og almenlejeloven.

På kurset får du:

 • det fulde overblik over regelgrundlaget og rammerne for den almene boligsektor
 • indsigt i, hvem der bestemmer hvad i en boligorganisation og i en administrationsorganisation
 • indsigt i processen og reglerne for opførelse af nye almene boliger
 • indføring i de væsentligste forhold omkring drift af almene boliger
 • viden om opførelse af almene boliger sammen med private lejeboliger, andelsboliger eller ejerlejligheder
 • forståelse for de særlige regler, der gælder for udlejning af almene boliger.


Dag 1 giver dig en grundig introduktion til regler og strukturer i en boligorganisation og aktørerne i den almene boligsektor og deres kompetencer. Vi gennemgår også byggeprocessen fra beslutningen om etablering til ibrugtagning af boliger.

Du får svar på:

 • Hvad er en almen boligafdeling?
 • Hvem træffer beslutning om opførelse af almene boliger?
 • Hvad omfatter almene boliger?
 • Hvilke boliger kan man opføre med støtte?
 • Hvilke begrænsninger gælder ved ombygning, omdannelse og fortætning?
 • Hvordan opfører man almene boliger sammen med andre boligformer?


Vi kommer igennem emnerne:

 • Regelgrundlag, struktur og opbygningen i en boligorganisation
 • Aktørerne og deres kompetencer, fx repræsentantskabet, bestyrelser og afdelingsmødet
 • Det kommunale tilsyn, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og BL
 • Familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, udslusningsboliger og inklusionsboliger
 • Projektudvikling i samarbejde med private aktører, inkl. delegeret bygherre-model
 • Byggeprocessen fra start til slut
 • Skematikken (A, B og C)
 • Udbudspligt og tinglysning
 • ’Dokumentpakken’ med fx samarbejdsaftalen, købsaftalen og totalentrepriseaftalen
 • Køb af eksisterende ejendomme
 • Almene boligafdelinger og grundejerforeninger og ejerforeninger.


På dag 2 får du en indføring i processerne omkring drift af almene boliger, og vi ser på de særlige regler om udlejning af almene boliger.

Du får svar på:

 • Hvordan fungerer en almen boligafdelings økonomi?
 • Hvordan er økonomien mellem en boligorganisation og dens afdelinger?
 • Hvordan udlejes erhvervsarealer?
 • Hvordan fungerer en venteliste (ekstern og intern), og hvem har fortrinsret?
 • Hvad er kombineret og fleksibel udlejning?


Vi kommer igennem emnerne:

 • Administration og kapitalforhold
 • Budget og regnskab
 • Henlæggelser og vedligeholdelse
 • Råderet
 • Sideaktiviteter
 • Udlejning af almene boliger
 • Fortrinsrettigheder
 • Særlig indsats i udsatte boligområder
 • Nedrivning og afhændelse
 • Genhusning.


Kurset afholdes i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelser.

Underviser
Elmir Tartic

Elmir Tartic

Chefkonsulent


Elmir er en af landets førende eksperter på almenboligområdet. Han er forfatter og medforfatter til en række love og administrative forskrifter på almenboligområdet. Han har erfaring fra flere ministerielle departementer, domstolene og advokatbranchen. Han har også undervist på diverse kurser og ikke mindst på Københavns Universitet, hvor Elmir i et årti har fået manuduktør i Folkeret og Menneskeret.

Henrik Wiese Ravn Meden

Henrik Wiese Ravn Meden

Advokat


Henrik Meden er advokat i Fast Ejendom og beskæftiger sig primært med rådgivning inden for og om det almene boligbyggeri / støttet boligbyggeri, herunder særligt grundkøb, projektudvikling og blandet byggeri. Henrik har stor erfaring med håndtering af de juridiske udfordringer, som almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer støder på, herunder bl.a. i relation til den almene lejeret og beboerdemokratiet. Derudover yder Henrik rådgivning om erhvervs- og boliglejeretten, herunder i relation til ejendomstransaktioner.

Henvendt til

Du er jurist, konsulent eller sagsbehandler i en kommunal forvaltning, off. myndighed eller almen boligorganisation, finansiel rådgiver, revisor eller advokat, eller du er arkitekt, byudvikler eller bygherrerådgiver.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

14. nov. 2023 kl. 09:00 - 16:00

15. nov. 2023 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 11.400,00

Medlemspris: kr. 9.900,00

Priser er ekskl. moms

 

IDA Conference
Kalvebod Brygge 31
1560 København

14 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00