Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-10-25 09:00:00 2023-10-25 16:00:00 Europe/Copenhagen Barnets lov - processer og rettigheder (ej tilmeldt) Barnets lov - processer og rettigheder, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3008 Radisson Blu Scandinavia Hotel, CPH - Amager Boulevard 70, 2300 København S Udskriv

Barnets lov - processer og rettigheder

På kurset kommer du hele vejen omkring den nye lov, og du får indblik i de områder, hvor der er sket væsentlige ændringer. Kurset giver dig et godt fundament til dit arbejde med den nye lovgivning, og du bliver klædt på med både de nye retlige problemstillinger og et brushup på de væsentligste dele af retsgrundlaget for administrationen af børne- og ungeområdet.


Udbytte: På kurset får du et overblik over den nye Barnets Lov og indsigt i lovens begreber, tankegange og processer for udsatte børn og unge.


Kursusbeskrivelse

Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med børne- og ungeområdet. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.

På kursusdagen kommer du igennem indholdet i Barnets lov. Vi fokuserer på væsentlige ændringer og konsekvenser for sagsbehandlingen på området.

Dagen giver dig:

  • et solidt overblik over reguleringen i Barnets lov
  • en gennemgang af væsentlige materielle og processuelle ændringer på børne- og ungeområdet og konsekvenserne ved ændringerne
  • en grundig indføring i børns selvstændige rettighedsstatus, fx partsbegrebet og særlige processuelle rettigheder
  • viden om særlige retssikkerhedsmæssige opmærksomhedspunkter i tvangssager, fx tvangsbortadoption
  • indsigt i nyere og væsentlig praksis på området – nationalt og internationalt.


Ca. 1-2 måneder efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere har mulighed for at stille spørgsmål til underviserne i lyset af det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviserne vil også uddybe evt. pointer, som kan være opstået på baggrund af fx nye regler eller praksis. Sessionen foregår via platformen Zoom og varer ca. 30 min.

Kurset afholdes i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelser.

Underviser
Anne Mørk

Anne Mørk

Lektor i socialret


Anne modtog i 2018 sin ph.d.-grad på baggrund af afhandlingen "Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager", og hun har siden arbejdet med børns rettigheder inden for både socialretten og familieretten. hun har bidraget til antologier og publiceret videnskabelige artikler, hvor særligt det menneskeretlige perspektiv på børns rettigheder har været et vigtigt element. Anne underviser på forskellige uddannelser i forvaltningsret, socialret og børns menneskerettigheder.

Hanne Hartoft

Hanne Hartoft

Ph.-d stipendiat


Hanne har arbejdet med børnesager i praksis, inden hun skiftede spor til universitetet. Hun har bidraget til en række antologier og faglige artikler. Hanne underviser bl.a. jurastuderende og socialrådgiverstuderende samt varetager undervisningen på efteruddannelsen Master i udsatte børn og unge. I perioden 2019 - 2022 har hun været medlem af Børnerådet.

Trine Schultz

Trine Schultz

Professor (mso) i socialret


Trine har beskæftiget sig med socialret gennem hele sin karriere og har i meget stor grad bidraget til forskningen inden for børne- og ungeområdet. Hun er forfatter til en lang række social- og forvaltningsretlige artikler og bøger. Trines undervisningserfaring spænder bredt inden for social- og forvaltningsretten. Hun har bl.a. været fagansvarlig for det juridiske område på en række uddannelser og varetaget faget "Socialret - børn og unge" på den juridiske kandidatuddannelse.

Henvendt til

Advokater, jurister, socialfaglig ledere, sagsbehandlere eller rådgivere, der arbejder med det socialretlige område.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

25. okt. 2023 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 4.950,00

Medlemspris: kr. 4.400,00

Priser er ekskl. moms

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel, CPH
Amager Boulevard 70
2300 København S

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00