Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-11-08 09:30:00 2023-11-08 16:00:00 Europe/Copenhagen Integration - krav, rettigheder og repatriering (ej tilmeldt) Integration - krav, rettigheder og repatriering, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3024 IDA Conference - Kalvebod Brygge 31, 1560 København Udskriv

Integration - krav, rettigheder og repatriering

På kurset får du en praktisk anvendelig forståelse for, hvorfor målet med integration har ændret sig, siden integrationsloven blev gennemført, og du bliver styrket i dine opgaver på udlændingeområdet.


Udbytte: På kurset får du indsigt i de seneste ændringer i lovgivning og administrativ praksis i udlændingesager; forståelse for ansvars- og opgavefordelingen mellem offentlige og private aktører; kendskab til kompetenceforholdene og kerneelementerne i sagsprocessen, både vedrørende permanent ophold og repatriering samt indsigt i reglernes fokus på selvforsørgelse, beskæftigelse og mulig frivillig tilbagevenden til hjemlandet.


Kursusbeskrivelse

Dagen giver dig indsigt i:

  • definitionen af integration og den juridiske regulering af integrationsområdet
  • de aktører, der indgår i integrationsprocessen, og hvad deres kompetencer er
  • balancen i lovgivningen og sammenhængen mellem udlændingelov, integrationslov, repatrieringslov og hjemrejselov
  • integrationsopgaven i forhold til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere
  • de hensyn, der skal fremmes i sagsprocessen
  • håndtering af danskuddannelse og boligplacering
  • arbejds- og ansvarsfordelingen mellem stat og kommune, offentlige myndigheder og private aktører (virksomheder, foreninger, frivillige)
  • balancen mellem integration og mulig tilbagevenden til hjemlandet
  • klagereglerne.


Kurset udbydes i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelse.

Underviser
Claes Nilas

Claes Nilas

Direktør


Claes Nilas har været direktør i Hjemrejsestyrelsen siden oprettelsen i efteråret 2020, og han har dermed et helt unikt indblik i sagsområdet vedrørende hjemrejse og repatriering. Claes har ligeledes stor erfaring med udlændingeområdet generelt so tidligere direktør i Udlændingestyrelsen og vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Silvia Adamo

Lektor


Silvia er forskningsleder for et treårigt projekt om udlændinges integration finansieret af Carlsbergfondet. Hun er tilknyttet University of California, Los Angeles (UCLA) School of Law, Center for Immigration Law and Policy. Silvia har tidligere været tilknyttet UC Berkeley School of Law og Queen's University i Kingston, Canada. Hun underviser i faget integrationsret på den juridiske kandidatuddannelse og er fagleder i faget udlændingeret.

Henvendt til

Du er fx advokat eller ansat ved domstolene eller politi og anklagemyndighed. Du kan også være ansat i en organisation, en NGO eller i den offentlige forvaltning som sagsbehandler eller leder.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

8. nov. 2023 kl. 09:30 - 16:00

 

Pris: kr. 5.600,00

Medlemspris: kr. 4.900,00

Priser er ekskl. moms

 

IDA Conference
Kalvebod Brygge 31
1560 København

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00