Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-11-27 09:00:00 2024-11-27 16:00:00 Europe/Copenhagen Finansieringsret og restrukturering (ej tilmeldt) Finansieringsret og restrukturering, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3046 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Finansieringsret og restrukturering

Gældsfinansiering danner ofte udgangspunkt for en restrukturering. Enhver, der beskæftiger sig med insolvens, bør derfor have kendskab til finansieringsret og den praktiske udformning af lånedokumentation.


Udbytte: Ved at deltage i dette kursus vil du blandt andet opnå viden om typiske finansieringsstrukturer of grundlæggende indsigt i finansieringsdokumentation, herunder låne-, interkreditor- og pantsætningsaftaler. Du lærer at ”spotte” kritiske punker i finansieringsdokumentation, som kan have afgørende betydning i en restrukturering og meget mere. 


Kursusbeskrivelse
Kurset tager udgangspunkt i typiske finansieringsstrukturer, herunder lånefinansiering fra banker og gældsfonde.
 
Centrale finansieringsdokumenter gennemgås, herunder låneaftaler, interkreditoraftaler og pantsætningsaftaler. Gennemgangen fokuseres på klausuler, der kan have betydning for en restrukturering.
 
Derefter gennemgås typiske eksempler på mekanismer til brug for restrukturering af låneforhold, herunder bl.a. (i) suspension af finansielle covenants, (ii) introduktion af alternative likviditetsbaserede finansielle covenants, (iii) ændring af løbetid og/eller amortiseringsprofil, (iv) oprulning af renter, (v) tilvejebringelse af ny gældsfinansiering, (vi) tilvejebringelse af ny egenkapital, og (vii) konvertering af gæld til egenkapital. Gennemgangen suppleres med praktiske cases, herunder erfaringer fra COVID-19.
 
På kurset gennemgås de skattemæssige konsekvenser ved forskellige former for rekonstruktion af debitors gæld, herunder ved nedsættelse/eftergivelse, konvertering og kapitaltilførsel med efterfølgende tilbagebetaling. Kurset vil således indeholde en gennemgang af de almindelige regler for beskatning af gevinst og tab på gæld for et dansk debitorselskab, både i og uden for koncernforhold. Tilsvarende vil de skattemæssige konsekvens hos en dansk kreditor blive gennemgået.
 
Herudover gennemgås konsekvenserne af de særlige regler for akkordordninger, hvor debitor er skattefri af en gevinst på gælden, men hvor der til gengæld gennemføres en begrænsning af debitorselskabets skattemæssige underskud til fremførsel.
 
Sidst gennemgås en række afledte skattemæssige konsekvenser af rekonstruktionen, herunder risiko for begrænsning af fradragsret for renteudgifter samt risiko for dansk kildeskat, såfremt det ydes lån fra en kontrollerende ejer/ejerkreds i forbindelse med rekonstruktionen.
 
Ved at deltage i dette kursus vil du:
  • Opnå viden om typiske finansieringsstrukturer.
  • Opnå grundlæggende indsigt i finansieringsdokumentation, herunder låne-, interkreditorog pantsætningsaftaler.
  • Lære at ”spotte” kritiske punker i finansieringsdokumentation, som kan have afgørende betydning i en restrukturering.
  • Udvikle forståelse for restrukturering af låneaftaler uden for en konkurs eller rekonstruktion, herunder forskellige restruktureringsmekanismer.
  • Opnå viden om de skattemæssige konsekvenser af ovennævnte restruktureringsmekanismer.
 
Kurset udbydes i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelser.
Underviser
Anne Cathrine Ingerslev

Anne Cathrine Ingerslev

Partner


Anne Cathrine Ingerslev er partner hos Bruun & Hjejle. Hun har stor international erfaring med at fungere for sponsorer, virksomheder, banker og direkte långivere på en bred vifte af finansieringstransaktioner, herunder opkøbsfinansiering (offentlig og privat), unitranche-finansiering, virksomhedsfinansiering, fondsfinansiering, infrastrukturfinansiering og gældskapitalmarkedstransaktioner. Hun har speciale i finansieringsret og rådgiver selskaber, fonde, banker og alternative långivere.

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner


Karina Hejlesen Jensen er Partner i PwC's Skatteafdeling. Hun rådgiver danske og internationale virksomheder og arbejder med både nationale og internationale skatter, hvilket giver bred generel erfaring. Hendes ekspertise omfatter rådgivning om selskabsskatteret og hovedaktionærforhold, herunder skat ved virksomhedsetablering i ind- og udland, virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, rekonstruktioner og generationsskifter.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige og jurister.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

27. nov. 2024 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00