Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-09-25 09:00:00 2024-09-25 16:00:00 Europe/Copenhagen Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder og ansvar for ledelse og rådgivning i forbindelse hermed (ej tilmeldt) Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder og ansvar for ledelse og rådgivning i forbindelse hermed, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3049 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder og ansvar for ledelse og rådgivning i forbindelse hermed

Kurset vil gøre deltagerne i stand til at håndtere overdragelser af potentielt insolvente virksomheder i og udenfor rekonstruktion og konkurs, og kæde dem på til, som kuratorer i sælgers konkursbo eller som rådgiver for kreditorer, at identificere potentielt ansvar for ledelsen og rådgivere.


Udbytte: Du får viden om praktisk håndtering af virksomhedsoverdragelse i og udenfor rekonstruktion/konkurs, særligt med fokus på at undgå ansvar for ledelse og rådgiver. Du får en gennemgang af relevant, nyere praksis på området og øget opmærksomhed på evt. ansvar ved forudgående salg af virksomhed.


Kursusbeskrivelse

Kurset vil bestå af en kombination af gennemgang af plancher om stoffet og relevant retspraksis på området.

Der vil i et vist omfang indgå case-baseret undervisning, der inddrager deltagerne.

Emnerne vil bl.a. være følgende:

 • De generelle regler om virksomhedsoverdragelse, herunder modeller
 • Muligheder og udfordringer ved anvendelse af “fast track” proceduren og andre muligheder i hhv. forbyggende rekonstruktion og rekonstruktion
 • Kort om fortsat drift af insolvente/måske insolvente virksomheder og “Business Judgement Rule” mv.
 • Håndtering af lønmodtagere og lønmodtagerforpligtelser
 • Håndtering af ikke pantsatte henholdsvis pantsatte aktiver og forholdet til (virksomheds-) panthavere
 • Håndtering af kontraktforhold
 • Værdiansættelse af (insolvente) virksomheder
 • Fastsættelse og berigtigelse af købesummen
 • Gennemgang af relevant nyere retspraksis om ansvar for virksomhedsoverdragelse for ledelse og rådgivere
 • Kurators valg mellem omstødelse, erstatning eller andre retsmidler i tilfælde af overdragelser, der ikke er sket på retmæssig vis
 • Eksempler fra “det virkelige liv”, som ikke er endt som retspraksis.


Der forudsættes et vist kendskab til de generelle regler om konkurs, idet disse ikke bliver gennemgået.

Kurset er udbudt i samarbejde med Djøfs Kurser & Uddannelser

Underviser
Birgitte Jørgensen

Birgitte Jørgensen

Advokat, partner


Birgitte Jørgensen arbejder med insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion, samt finansieringsret. Hun har en ph.d inden for konkurs. Birgitte rådgiver også virksomheder og banker om finansieringsretlige spørgsmål, særligt om de forskellige sikkerhedstyper og generel lånefinansiering. Birgitte Jørgensen er certificeret insolvensadvokat og er i bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater. Derudover er hun medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel. Hun holder kurser inden for bl.a. rekonstruktion, konkurs, virksomhedspant og andre pantsætningsformer samt finansiering. Birgitte Jørgensen er leder af DAHLs afdeling for Insolvens.

Jan Bech

Jan Bech

Partner


Jan Bech er ekspert i insolvensret og rekonstruktion af virksomheder samt akkord og konkursbehandling. Han rådgiver desuden om erhvervsretlige forhold i bred forstand, herunder om salg, opkøb og omstrukturering af insolvente virksomheder. Derudover har han i en årrække, som fast advokat for Mejeriforeningen og en række mejerier, opnået betydelig erfaring med denne branche, ligesom han har en række kunder i bilbranchen, hvor han har ført principielle sager om registreringsafgift af biler. Han er en erfaren procedureadvokat med møderet for Højesteret og har betydelig undervisningserfaring, bl.a. som underviser på kandidatuddannelsen og elitemodulet ved Aarhus Universitet.

Henvendt til

Relevant for alle der beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelse, og kuratorer eller kreditorrepræsentanter, der har behov for at identificere potentielt ansvar for ledelse eller rådgivere ved overdragelse af insolvente virksomheder.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

25. sep. 2024 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00