Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-08-30 09:00:00 2022-10-25 16:00:00 Europe/Copenhagen Voldgiftsdommeruddannelsen 2022 (ej tilmeldt) Voldgiftsdommeruddannelsen 2022, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&Subject=SubjectL&ProductID=14202 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Voldgiftsdommeruddannelsen 2022

En modulopbygget uddannelse til voldgiftsdommer med fokus på national og international voldgift, og som afsluttes med et certifikat og et ophold i Paris. Uddannelsen sker i samarbejde med Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og ICC i Paris


Udbytte: Voldgiftsdommeruddannelsen kvalificerer advokater til at virke som voldgiftsdommere.

30. august 2022 - 25. oktober 2022
40 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Undervisningsformen på denne uddannelse er en kombination af foredrag, diskussioner og voldgiftsspil, som har til formål at træne deltagerne i de praktiske spørgsmål og forskellige dilemmaer, en voldgiftsdommer typisk kommer ud for i nationale såvel som internationale voldgifter.


Hvert modul har en varighed på to kursusdage, hvoraf de to første afholdes i Danske Advokaters kursusbygning Valencia, i København, og tredje og sidste modul finder sted i Paris, i sarbejde med voldgiftsdommere på den internationale scene. 

De to første moduler bliver gennemført på dansk, mens det tredje modul foregår på engelsk.

Uddannelsen er udformet og kører i samarbejde med Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og ICC i Paris.

Oversigt over uddannelsens tre moduler: 

Modul 1 - den 30. og 31. august 2022

  • Retsgrundlaget, voldgiftsdommer/opmandsrolle, habilitet, virksomhedens internationale processtrategier – om valget mellem voldgift og domstole regionalt og globalt
  • Tilrettelæggelse af voldgiften og voldgiftsprocessen, institutionel voldgift, ad hoc voldgift og ”fast track voldgift”
  • Den mundtlige forhandling

Første dag på modul 1 starter kl. 10.00 og slutter kl. 18.00; anden dag starter kl. 9.00 og slutter kl. 17.00. Begge dage foregår undervisningen i Danske Advokaters kursuscenter, Valencia, på Vesterbro i København.

Modul 2 - den 27. og 28. september 2022
Deltagerne prøver kræfter med en fiktiv voldgiftssag. Alle tildeles en rolle i et antal 3-mandsvoldgifter. Spillet udvikler sig i flere ”akter”, hvor der bl.a. fokuseres på forholdet mellem formanden og sidedommerne, altimens et hold vandrende dommere følger og coacher deltagerne.

På modulet behandles også praktiske spørgsmål i forbindelse med fortolkning af klausuler i voldgiftsaftaler og udformningen af voldgiftskendelsen. Der ses på eventuelle fejl, ugyldighed og ansvar samt på honorar-spørgsmålet – hvad skal voldgiftssagen sagen koste.

Første dag på modul 2 starter kl. 10.00 og slutter kl. 18.00; anden dag starter kl. 9.30 og slutter kl. 17.00. Begge dage foregår undervisningen i Danske Advokaters kursuscenter, Valencia, på Vesterbro i København. 

Modul 3 - den 24. - 25. oktober 2022
Modulet afvikles hos ICC International Court of Arbitration, hvor deltagerne præsenteres for de spilleregler, der gælder i et internationalt institut og på de forhold, man som voldgiftsdommer særligt skal iagttage, hvis man sidder i internationale voldgifter.

Første kursusdag på modul 3 starter kl. 13.00 og slutter kl. 18.00; anden dag starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00. Begge modulets undervisningsdage finder sted på ICC i Paris.

Rejse og ophold i Paris er ikke inkluderet i kursusprisen og deltagerne sørger selv for planlægning af rejsen. Der bliver dog forhåndsreserveret et antal hotelværelser, hvor deltagerne får mulighed for at bestille og garantere for ankomst via kreditkort samt afregne direkte med hotellet ved check-ud.

Der er planlagt en fælles middag i Paris, hvor alle deltagere og en række af de gæstende oplægsholdere og undervisere tager del. 

_________________________________________________

 

Oversigt over uddannelsens undervisere

 

Primærunderviser: Advokat Jeppe Skadhauge, Bruun & Hjejle, bestyrelsesformand, Voldgiftsinstituttet

 

Øvrige undervisere fordelt på modulerne:

 

Modul 1

Advokat Jeppe Skadhauge, Bruun & Hjejle, bestyrelsesformand, Voldgiftsinstituttet
Advokat Jacob Møller Dirksen, ACCURA
Professor Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet
Advokat Lotte Eskesen, Gorrissen Federspiel
Advokat Lotte Noer, KLAR Advokater
Advokat Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
Generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet
Advokat Stephen Knudtzon, Norge

 

Modul 2

Advokatfuldmægtig Johan Tufte Kristensen, Gorrissen Federspiel
Højesteretsdommer Jon Stokholm, Højesteret
Advokat Kasper Mortensen, Kammeradvokaten - Advokatfirmaet Poul Schmith
Advokat Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun
Advokat Per Magid, Rovsing & Gammeljord
Professor Peter Arnt Nielsen, CBS
Advokat Peter Thommesen, Viltoft Advokatfirma

 

Modul 3 (i Paris, ICC)

Advokat Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel
Øvrige oplægsholdere i forbindelse med undervisningen på ICC
Herudover medvirker flere udenlandske voldgiftsdommere, og der vil undervejs i forløbet være rig mulighed for at netværke. 

 

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller uddannelsens indholdsdel, er du meget velkommen til at skrive ind til os på kursus@danskeadvokater.dk eller ringe ind. 

Underviser

Jeppe Skadhauge

Jeppe Skadhauge er en erfaren underviser og procesadvokat ved de danske domstole, voldgiftsretter og EU-Domstolen. Han er formand for Dansk Forening for Voldgift samt formand for bestyrelsen i Voldgiftsinstituttet. Herudover er Jeppe fagansvarlig for Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse.

Henvendt til

Advokater som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

30. aug. kl. 09:00 - 31. aug. kl. 16:00

27. sep. kl. 09:00 - 28. sep. kl. 16:30

24. okt. kl. 09:00 - 25. okt. kl. 16:00

 

Pris: kr. 47.000,00

Medlemspris: kr. 39.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

40 kursuslektionerEt rigtigt godt forløb, med velafbalanceret vægtning mellem teori og praksis. Fantastiske og velrenommerede oplægsholdere.

Tidligere kursist
Jeppe Skadhauge
Advokat (H), partner

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00