Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-02-01 10:00:00 2021-04-20 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelse - Hold 21-1 - Generel (ej tilmeldt) Mediatoruddannelse - Hold 21-1 - Generel, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&Type=Uddannelse&ProductID=13571 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv

Mediatoruddannelse - Hold 21-1 - Generel

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator. Mediatoruddannelsen har fokus på metoden, mediation og retsmægling, herunder teori og intensiv træning.


1. februar 2021 - 20. april 2021
58 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

I uddannelsesforløbet tages der udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark. Metoden er anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsretten i 2008. En del advokater, der deltager i uddannelsesforløbet, ønsker at virke som mediatorer og retsmæglere efter uddannelsesforløbets afslutning, mens andre kan ønske at anvende de nyvundne færdigheder som partsadvokater i mediations- og retsmæglingssager. De fleste har som sidegevinst glæde af værktøjerne i deres advokatarbejde, herunder i forhandlinger i almindelighed.

Uddannelsen består af tre moduler - et introduktionsforløb, et intensivt træningsforløb og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel. I alt 7 undervisningsdage.

 

Lærebøger og kursusmateriale

Deltagerne forventes at anskaffe følgende lærebøger som bruges i alle tre moduler:

  • International konfliktløsning af Vibeke Vindeløv m.fl. fra Samfundslitteratur
  • Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Djøfs forlag
  • Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed – Partsadvokatens rolle, Djøfs forlag
  • Pia Deleuran (red.): Mediation as a Way Forward – Conflict Management in the Family Field and in Other Close Relationships, Djøfs forlag - gælder kun for den GENERELLE uddannelse
  • Henry Brown & Arthur Marriott: ADR – Principles and practice, 3. udgave, Sweet & Maxwell, paperbackudgaven. (Vær opmærksom på, at bogen er udkommet i en 4. udgave, som endnu ikke findes i en paperback-udgave)
    Alternativt kan I anskaffe Havard-professor Robert Mnookins paperback ”Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight”, som herefter vil være vores fælles international referenceramme til modul 2. Denne bog kan købes her

Der uddeles materialekompendier ved starten af forløbet. Da uddannelsen gennemføres over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Der gennemføres ikke eksamen. Imidlertid er der deltagelseskrav, for at diplomet kan opnås ved afslutning af uddannelsen.

Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Underviser

Finn Lænkholm

Formand for Danske Mediatoradvokater, ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA. Tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Retsmægler ved domstolene. Har gennemført over 200 sager som mediator. Desuden erfaren oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Kurt Helles Bardeleben

Kurt Helles Bardeleben er advokat og partner og er uddannet mediator i både Danmark og England. Kurt har bl.a. stor erfaringen inden for entrepriseret, rådgiveransvar og professionserstatning, .

Lawrence Kershen

With more than 30 years experience as an English barrister, Lawrence Kershen has been mediation since 1994. He has huge training experience and draws on his international background in training professionals in mediation and negotiation skills.

Mogens Yde Knudsen

Mogens Yde Knudsen er selv uddannelt på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Han har siden undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge. Mogens er udpeget som mediator af International Trademark Association og har været retsmægler siden 2003. Har endvidere medieret i mange konflikter i privat regi.

Program 01.02.2021 kl. 10:00 - 02.02.2021 kl. 16:00

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i mediation og retsmægling.

Program 01.03.2021 kl. 10:00 - 03.03.2021 kl. 16:00

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte tekniker og teorier.

Program 19.04.2021 kl. 10:00 - 20.04.2021 kl. 16:00

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at have fokus på deltagernes egen indfaldsvinkel på uddannelsen, hvilket giver brugbare og praktiske redskaber til at tage med sig hjem.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

1. feb. kl. 10:00 - 2. feb. kl. 16:00

1. mar. kl. 10:00 - 3. mar. kl. 16:00

19. apr. kl. 10:00 - 20. apr. kl. 16:00

 

Pris: kr. 47.000,00

Medlemspris: kr. 39.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektionerFinn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater
Kurt Helles Bardeleben
Advokat, partner

SIRIUS Advokater
Lawrence Kershen
QC, Queen’s Counsel
Mogens Yde Knudsen
Advokat (H), LL.M., Mediator
Christina Stage
Christina Stage
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies