Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-09-12 10:00:00 2022-12-06 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelsen 2022 - Byg (ej tilmeldt) Mediatoruddannelsen 2022 - Byg, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=Mediator&ProductID=14009 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv

Mediatoruddannelsen 2022 - Byg

Mediator-BYG er målrettet byggebranchen og er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler. Mediatoruddannelsen har fokus på metode, mediation og retsmægling, med teori såvel som intensiv træning undervejs i uddannelsens forløb. 

Uddannelsen er henvendt til advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher.


12. september 2022 - 6. december 2022
58 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Mange af de advokater, jursiter, m.f. som gennemgår vores uddannelsesforløb, ønsker at virke som mediatorer og retsmæglere efter endt uddannelse, mens andre igen anvender de erhvervede færdigheder i deres arbejde som partsadvokater i mediations- og retsmæglingssager. Alle uddannelsens deltagere har som sidegevinst glæde af de tillærte mediationsværktøjer i deres advokatarbejde som sådan, herunder i forhandlinger i almindelighed og i forskellige situationer, hvor mægling er nødvendig eller fordelagtig. 

Uddannelsen består af tre moduler - et introduktionsforløb, et intensivt træningsforløb og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel. I alt består selve uddanelsen af 7 undervisningsdage, med forskellige fokusområder og program, der strækker sig over 3 moduler. (Læs nærmere nedenfor under selve programmet og modulerne.) 

Da uddannelsen gennemføres over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Der gennemføres ikke eksamen, men imidlertid er der deltagelseskrav, for at diplomet kan opnås ved afslutning af uddannelsen.


Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Vores mediatoruddannelse giver 58 kursuspoint

Lærebøger og kursusmateriale

Har du spørgsmål til uddannelsen eller dens praktiske indhold, kan du altid skrive eller ringe ind til os. 

Deltagerne forventes at anskaffe følgende bøger, som basis for undervisningen på samtlige moduler: 

Vindeløv, Vibeke (2020): Konfliktmægling - en refleksiv model, Djøfs forlag
Deleuran, Pia (2011): Mediation som mulighed: Partsadvokatens Rolle, Djøfs Forlag.


Derudover er følgende litteratur anbefalet som supplerende læsning under uddannelsesforløbet: 

Vindeløv, Vibeke m.fl. (2016): International Konfliktløsning, Samfundslitteratur.

Mnookins, Robert (2010): Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight. 


Derudover udleveres supplerende, fysiske mapper med undervisningsmateriale, fra modul til modul, samt tekst-materiale til 10-12 cases/rollespil, hvor deltagerne aktivt afprøver teorien i praksis, og derigennem tilegner sig mediationskompetencer.


Uddannelsens tre moduler 
Mediatoruddannelsen hos Danske Advokater består af tre moduler: et introduktionsforløb (Modul 1), et intensivt træningsforløb (Modul 2) og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel til mediation og mediationspraksis (Modul 3). I alt består selve uddannelsen af syv undervisningsdage med forskellige fokusområder fordelt ud på de tre moduler, som strækker sig over en periode på cirka fire måneder. (Læs mere om de enkelte moduler under programoversigten nedenfor)


Den samledes pris for uddannelsen fremgår nedenfor og inkluderer overnatning. 

Læs mere om uddannelsen her.

 

Underviser

Finn Lænkholm

Formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 200 sager som mediator, og har dertil stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Lawrence Kershen

Advokat med virke som mægler siden 1994. Lawrence Kershen har bred undervisningserfaring og trækker på sin internationale baggrund inden for uddannelse af fagfolk i mediation og professionel forhandling. Lawrence har mere end 30 års erfaring med mediation inden for en lang række kontekster.

Mogens Yde Knudsen

Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Lige siden har han undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge, herunder løbende som gæsteunderviser på Aarhus Universitet. Yde Knudsen har været retsmægler siden 2003 og medlem af International Trademark Association’s Panel of Mediators fra 2003 til 2018. Endvidere har Mogens medieret i mange konflikter, hvor han enten har været udpeget af Mediationsinstituttet eller direkte af parterne selv. Mogens har dertil skrevet diverse artikler og bogkapitler om mediation.

Program 12.09.2022 kl. 10:00 - 13.09.2022 kl. 16:00

Modul 1:

Introducerer deltagerne til den grundlæggende filosofi og tilknyttede metode i mediation og retsmægling. Allerede på modul 1 tages udgangspunkt i cases og eksempler fra blandt andet bygge- og anlægsbranchen samt tilgrænsende felter. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg og opgaver.

Program 31.10.2022 kl. 10:00 - 02.11.2022 kl. 16:00

Modul 2:

Tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, der udvides med et internationalt perspektiv. Igen vil der blive en vekslen mellem oplæg, debat, cases og rollespil. Dette modul foregår på engelsk. På forhånd gennemgås fagudtryk, og der bliver taget hånd om eventuelle sprogbarrierer undervejs. 

Program 05.12.2022 kl. 10:00 - 06.12.2022 kl. 16:00

Modul 3:

Fokuserer på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil. Her uddybes de særlige felter, som bygge- og anlægsbranchen har interesse i, og der bliver inviteret oplægsholdere, der understøtter denne vinkel i uddannelsen.

Henvendt til

Advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

12. sep. kl. 10:00 - 13. sep. kl. 16:00

31. okt. kl. 10:00 - 2. nov. kl. 16:00

5. dec. kl. 10:00 - 6. dec. kl. 16:00

 

Pris: kr. 47.000,00

Medlemspris: kr. 39.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektionerFinn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater

Ingeniørforeningen, IDA
Lawrence Kershen
QC, Queen's Counsel

Lawrence Kershen, Q.C.
Mogens Yde Knudsen
Advokat (H), LL.M., mediator

Extensio v/ Mogens Yde Knudsen
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00