Velkommen  

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-09-12 10:00:00 2023-12-06 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelsen - BYG - 2023 (ej tilmeldt) Mediatoruddannelsen - BYG - 2023, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=Mediator&ProductID=PROD2701 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv

Mediatoruddannelsen - BYG - 2023

Danske Advokater udbyder som noget unikt en grunduddannelse i mediation med særligt fokus på mediation og konflikthåndtering inden for bygge- og anlægsbranchen. Uddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være certificeret mediator eller retsmægler og samtidigt ønsker en grunduddannelse i mediation med et mere specialiseret fokus.

Vores uddannelse ruster advokater, jurister, arkitekter, rådgivende ingeniører - og andre, der arbejder med fast ejendom, entrepriseret og byggeri - til at mediere i sager og projekter, hvor der kan være udfordringer relateret til kontraktlige forhold, tillid og ikke mindst modstridende interesser.

Mediation har en høj succesrate og kan ofte afhjælpe de dyre og langvarige konflikter relaterede til bygge- eller tværfaglige projekter, ved at fremme forståelse og skabe bedre samarbejder. Derudover fokuserer mediation på ressourcebesparelser, på både det økonomiske og menneskelige plan, og vinder derfor stigende indpas i bygge- og relaterede brancher. 

Prisen inkluderer overnatning, fuld forplejning og netværk

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Mediatoruddannelsen er godkendt af Voldgiftinstituttet
Mediatoruddannelsen er godkendt af Voldgiftsnævnet
Uddannelsen lever op til uddannelseskravene i Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater


Udbytte: Du bliver certificeret mediator med et specielt fokus på bygge- og anlægsbranchen. Du får indgående kendskab til grundlæggende tilgange og basisværktøjer inden for mediation. Du får derudover, via cases og rollespil, indblik i de mange muligheder, mediation har at tilbyde i tvister og mægling af konflikter relateret til fast ejendom, byggeri og tværfaglige bygge- og anlægsprojekter. Uddannelsen lærer dig at tilpasse forhandlingsprocesser til konteksten samt åbne parternes mulighedsrum; du rustes til at skabe den rigtige setting, så parternes - såvel som konflikternes - potentialer kommer frem.


Kursusbeskrivelse

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark og har fokus på at etablere og facilitere rammer for konflikthåndtering. Metoden er desuden anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsretten siden 2008. Uddannelsen har derudover fokus på konfliktløsningsstrategier for byggebranchen, som der også er lagt op til i AB-18.
Alle uddannelsens deltagere har som sidegevinst glæde af de tillærte mediationsværktøjer, herunder i forhandlinger i almindelighed og i forskellige situationer, hvor mægling er nødvendig eller fordelagtig.

En række af de centrale emner, du kommer igennem på denne mediatoruddannelse er

 • Mediation som metode og mulighed
 • Mediationsstile og interviewstrategier
 • Forhandling og konflikthåndtering (herunder konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri)
 • Mediation i bygge- og -anlægsbranchen samt relaterede brancher (kontekst, teori og praksis)
 • Persontyper og mediation
 • Etiske dilemmaer i relation til mediation
 • Rollespil med rig mulighed for at prøve kræfter med mediation


Der vil også være forskellige eksperter, forskere og mediatorer, der gæster uddannelsen og deler ud af deres viden og erfaringer med og relevante for mediation. I den forbindelse også Voldgiftsnævnet, som sætter deltagerne ind i nævnets processer for mediation og mægling efter AB-18.


Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Vores mediatoruddannelse giver 58 kursuspoint og er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet. Uddannelsen afsluttes med udstedelsen af et diplom, med oversigt over modulernes indhold og lektioner/lektionspoint samt de oparbejdede kompetenceområder, der bevidner det afsluttede uddannelsesforløb som mediator.​
Uddannelsesforløbet foregår på Trinity i Fredericia, og prisen inkluderer fuld forplejning og overnatning på modulets dage.

Lærebøger og kursusmateriale:
Deltagerne forventes at anskaffe følgende bøger, som basis for undervisningen på samtlige moduler:

 • Vindeløv, Vibeke (2020): Konfliktmægling - en refleksiv model, Djøfs Forlag.

Derudover er følgende litteratur anbefalet som supplerende læsning under uddannelsesforløbet:

 • Deleuran, Pia (2011): Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri, Djøfs Forlag.
 • Deleuran, Pia (2011): Mediation som mulighed: Partsadvokatens Rolle, Djøfs Forlag.
 • Mnookins, Robert (2010): Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight, New York, NY: Simon & Schuster.
 • Vindeløv, Vibeke m.fl. (2016): International Konfliktløsning, Samfundslitteratur.

Dertil udsendes et kompendium med den samlede primære litteratur for uddannelsen forud for uddannelsens start. Der udleveres også supplerende, fysiske mapper med undervisningsmateriale, fra modul til modul, samt tekstmateriale til 10-12 cases/rollespil, hvor du som aktiv deltager afprøver teorier i praksis, og derigennem får rig mulighed for at tilegne dig mediationskompetencer og færdigheder indenfor den faciliterende, medierende metode.

Uddannelsens tre moduler – grundstrukturen
Mediatoruddannelsen hos Danske Advokater består af tre moduler: et introduktionsforløb (Modul 1), et intensivt træningsforløb (Modul 2) og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel til mediation og mediationspraksis (Modul 3). I alt består selve uddannelsen af syv undervisningsdage med forskellige fokusområder fordelt ud på de tre moduler, som strækker sig over en periode på cirka fire måneder. (Læs mere om de enkelte moduler under programoversigten nedenfor.)

(Programmets tidspunkter i nedenstående oversigt angiver undervisningen med dens pointgivende lektioner.)

 

Prisen inkluderer overnatning, fuld forplejning og netværk. 

Underviser
Baria Ahmed

Baria Ahmed

Mediator og voldgiftsdommer


Baria er en britisk mediator og voldgiftsdommer, med fokus på internationale projekter. Hun har været medlem af Lead Training Faculty ved Center for Effektiv Dispute Resolution (CEDR) siden 2008, og har samarbejdet blandt andre Verdensbanken, IFC, UNDP, Inter-American Development Bank og EU. I Caribien var Baria med til at stifte Arbitration and Mediation Court of the Caribbean (AMCC) og hun har de sidste mange år arbejdet med mediation og mægling i forskellige, internationale kontekster.

Mogens Yde Knudsen

Mogens Yde Knudsen

Advokat (H), LL.M.


Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Lige siden har han undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge, herunder løbende som gæsteunderviser på Aarhus Universitet. Yde Knudsen har været retsmægler siden 2003 og medlem af International Trademark Association’s Panel of Mediators fra 2003 til 2018. Endvidere har Mogens medieret i mange konflikter, hvor han enten har været udpeget af Mediationsinstituttet eller direkte af parterne selv. Mogens har dertil skrevet diverse artikler og bogkapitler om mediation.

Finn Lænkholm

Finn Lænkholm

Formand for Danske Mediatoradvokater


Formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 300 sager som mediator, og har dertil stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Henrik Lando

Henrik Lando

Lektor


Henrik Lando er Professor i retsøkonomi, Copenhagen Business School og Professor 2 på USN i Norge. Henrik har en PhD i økonomi fra Københavns Universitet, og har forsket og undervist i retsøkonomi på CBS og på udenlandske universiteter, bla. Skt Gallen, Hebrew, Tel Aviv, og Oslo Universitet, i omtrent tredive år. Henrik har skrevet sammen med ledende retsøkonomer bla. Steve Shavell fra Harvard universitet. Henriks egen forskning har drejet sig om kontraktretlige, erstatningsretlige, strafferetlige og bevis-retlige emner. I øjeblikket forsker Henrik i ændrede omstændigheder i kontraktretten samt i mediation som konfliktløsningsmetode. I 2011 besøgte Henrik Pennsylvania Law School, der er en af de førende indenfor retsøkonomien, som Visiting Distinguished Professor.

Lene Ahlmann-Ohlsen

Lene Ahlmann-Ohlsen

Direktør


Lene Ahlmann-Ohlsen er direktør for Voldgiftsnævnet, hvor hun er ansvarlig for både nævnets sagshåndtering og udvikling, herunder også vedr. mediation, som er en del af de nye processer for konflikthåndtering i AB-18. Lene Ahlmann-Ohlsen er uddannet mediator på Danske Advokaters mediatoruddannelse BYG. Før sin ansættelse i Voldgiftsnævnet var Lene Ahlmann-Ohlsen kontorchef i Justitsministeriet. Hun startede karrieren i Indenrigsministeriet i 1993 og er uddannet som jurist fra Aarhus Universitet.

Program 12.09.2023 kl. 10:00 - 13.09.2023 kl. 16:15

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i medi­ation og retsmægling, og samtidig får deltagerne kendskab til den grundlæggende filosofi, der ligger til grund for mediation. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg, rollespil og opgaver, med inddragelse af litteratur, cases og artikler.

Program 31.10.2023 kl. 10:00 - 02.11.2023 kl. 16:00

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, som udvides med et internationalt perspektiv. Igen veksles der mellem oplæg, debat, cases og rollespil.

Program 05.12.2023 kl. 10:00 - 06.12.2023 kl. 16:00

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at fokusere på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil, hvilket giver brugbare og praktiske red­skaber til deltagernes fremtidige rolle som mediator.

Henvendt til

Advokater, jurister og advokatfuldmægtige, samt andre, der ønsker at uddanne sig som mediatorer. Det kan eksempelvis være rådgivende ingeniører, landinspektører, arkitekter, m.m.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

12. sep. 2023 kl. 10:00 - 13. sep. 2023 kl. 16:15

31. okt. 2023 kl. 10:00 - 2. nov. 2023 kl. 16:00

5. dec. 2023 kl. 10:00 - 6. dec. 2023 kl. 16:00

 

Pris: kr. 49.995,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektionerEn fokuseret og praksisnær uddannelse, med dygtige og engagerede undervisere!

Mediator og tidligere deltager på uddannelsen
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00