Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2023-09-12 10:00:00 2023-12-06 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelsen - BYG - 2023 (ej tilmeldt) Mediatoruddannelsen - BYG - 2023, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=Mediator&ProductID=PROD2701 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv

Mediatoruddannelsen - BYG - 2023

Mediator-BYG er målrettet byggebranchen og er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler. Mediatoruddannelsen har fokus på metode, mediation og retsmægling, med teori såvel som intensiv træning undervejs i uddannelsens forløb. 

Uddannelsen er henvendt til advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher, for hvem mediation kan være relevant. 


Udbytte: Mange af de advokater, som gennemgår vores uddannelsesforløb, ønsker at virke som mediatorer og retsmæglere efter endt uddannelse, mens andre igen anvender de erhvervede færdigheder i deres arbejde som partsadvokater i mediations- og retsmæglingssager. Alle uddannelsens deltagere har som sidegevinst glæde af de tillærte mediationsværktøjer i deres advokatarbejde som sådan, herunder i forhandlinger i almindelighed og i forskellige situationer, hvor mægling er nødvendig eller fordelagtig.

12. september 2023 - 6. december 2023
58 kursuslektioner
Du optjener 58 bonuspoint

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen består af tre moduler - et introduktionsforløb, et intensivt træningsforløb og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel. I alt består selve uddanelsen af 7 undervisningsdage, med forskellige fokusområder og program, der strækker sig over 3 moduler. (Læs nærmere nedenfor under selve programmet og modulerne.) 


Da uddannelsen gennemføres over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Der gennemføres ikke eksamen, men imidlertid er der deltagelseskrav, for at diplomet kan opnås ved afslutning af uddannelsen.


Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.
Vores mediatoruddannelse giver 58 kursuspoint. 
Har du spørgsmål til uddannelsen eller dens praktiske indhold, kan du altid skrive eller ringe ind til os. 


Lærebøger og kursusmateriale

Deltagerne forventes at anskaffe følgende bøger, som basis for undervisningen på samtlige moduler: 

Vindeløv, Vibeke (2020): Konfliktmægling - en refleksiv model, Djøfs forlag
Deleuran, Pia (2011): Mediation som mulighed: Partsadvokatens Rolle, Djøfs Forlag.


Derudover er følgende litteratur anbefalet som supplerende læsning under uddannelsesforløbet: 

Vindeløv, Vibeke m.fl. (2016): International Konfliktløsning, Samfundslitteratur.

Mnookins, Robert (2010): Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight. 


Derudover udleveres supplerende, fysiske mapper med undervisningsmateriale, fra modul til modul, samt tekst-materiale til 10-12 cases/rollespil, hvor deltagerne aktivt afprøver teorien i praksis, og derigennem tilegner sig mediationskompetencer.


Uddannelsens tre moduler 
Mediatoruddannelsen hos Danske Advokater består af tre moduler:

  • introduktionsforløb (Modul 1),
  • intensivt træningsforløb (Modul 2)
  • afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel til mediation og mediationspraksis (Modul 3).


I alt består selve uddannelsen af syv undervisningsdage med forskellige fokusområder fordelt ud på de tre moduler, som strækker sig over en periode på cirka fire måneder. 


Gæsteundervisere:

  • Vagn Egon Sørensen, Kapelmester, underviser i Ledelse og Samarbejde på modul 1
  • Henrik Lando, Professor på CBS, underviser i Retsøkonomi på modul 1
  • Kurt Helles Bardeleben, Partner ved Sirius Advokater, underviser i Mediation i byggesager på modul 2
  • Anders Bjørk, Coach og foredragsholder, underviser i Persontyper og Mediation på Modul 3
  • Ole Kamp, Økonom og teolog, underviser i Etiske Dilemmaer på Modul 3
  • Lene Ahlman-Ohlsen, Direktør hos Voldgiftsnævnet, underviser i Mediation inden for bygge og anlæg – erfaringer og hvad bringer fremtiden på Modul 3 

 

Den samledes pris for uddannelsen fremgår nedenfor og inkluderer overnatning. 

Underviser

Finn Lænkholm

Formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 200 sager som mediator, og har dertil stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Jan Allan Svendsen

Ingen beskrivelse.

Program 12.09.2023 kl. 10:00 - 13.09.2023 kl. 16:00

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i medi­ation og retsmægling, og samtidig får deltagerne kendskab til den grundlæggende filosofi, der ligger til grund for mediation. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg, rollespil og opgaver, med inddragelse af litteratur, cases og artikler.

Program 31.10.2023 kl. 10:00 - 01.11.2023 kl. 16:00

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, som udvides med et internationalt perspektiv. Igen veksles der mellem oplæg, debat, cases og rollespil.

Program 05.12.2023 kl. 10:00 - 06.12.2023 kl. 16:00

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at fokusere på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil, hvilket giver brugbare og praktiske red­skaber til deltagernes fremtidige rolle som mediator.

Henvendt til

Advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen. 

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

12. sep. kl. 10:00 - 13. sep. kl. 16:00

31. okt. kl. 10:00 - 1. nov. kl. 16:00

5. dec. kl. 10:00 - 6. dec. kl. 16:00

 

Pris: kr. 47.000,00

Medlemspris: kr. 39.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektioner

Du optjener 58 bonuspointEn fokuseret og praksisnær uddannelse, med dygtige og engagerede undervisere!

Mediator og tidligere deltager på uddannelsen
Finn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater

Ingeniørforeningen, IDA
Jan Allan Svendsen
Advokat

Advokat Jan Allan Svendsen c/o Aumento Advokatfirma
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00