Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-08-22 09:00:00 2023-10-10 16:00:00 Europe/Copenhagen Voldgiftsdommeruddannelsen 2023 (ej tilmeldt) Voldgiftsdommeruddannelsen 2023, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=Voldgiftsdommeruddannelsen&ProductID=PROD2949 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Voldgiftsdommeruddannelsen 2023

En modulopbygget uddannelse til voldgiftsdommer med fokus på national og international voldgift, og som afsluttes med et certifikat og et ophold i Paris. Uddannelsen sker i samarbejde med Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og ICC i Paris. 

Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet til 42 kursuspoint. 


 

Udbytte: Voldgiftsdommeruddannelsen kvalificerer advokater til at virke som voldgiftsdommere.


Kursusbeskrivelse

Undervisningsformen på denne uddannelse er en kombination af foredrag, diskussioner og voldgiftsspil, som har til formål at træne deltagerne i de praktiske spørgsmål og forskellige dilemmaer, en voldgiftsdommer typisk kommer ud for i nationale såvel som internationale voldgifter.

Hvert modul har en varighed på to kursusdage, hvoraf de to første afholdes i Danske Advokaters kursusbygning Valencia, i København, og tredje og sidste modul finder sted i Paris, i sarbejde med voldgiftsdommere på den internationale scene. 

De to første moduler bliver gennemført på dansk, mens det tredje modul foregår på engelsk.

Uddannelsen er udformet og kører i samarbejde med Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og ICC i Paris.

Oversigt over uddannelsens tre moduler: 

 

Modul 1: 22. – 23. august 2023

  • Retsgrundlaget, voldgiftsdommer/opmandsrolle, habilitet, virksomhedens internationale processtrategier – om valget mellem voldgift og domstole regionalt og globalt
  • Tilrettelæggelse af voldgiften og voldgiftsprocessen, institutionel voldgift, ad hoc voldgift og ”fast track voldgift”
  • Den mundtlige forhandling

Begge dage foregår undervisningen i Danske Advokaters kursuscenter, Valencia, på Vesterbro i København.

Modul 2: 18.-19. september 2023

Deltagerne prøver kræfter med en fiktiv voldgiftssag. Alle tildeles en rolle i et antal 3-mandsvoldgifter. Spillet udvikler sig i flere ”akter”, hvor der bl.a. fokuseres på forholdet mellem formanden og sidedommerne, altimens et hold vandrende dommere følger og coacher deltagerne.

På modulet behandles også praktiske spørgsmål i forbindelse med fortolkning af klausuler i voldgiftsaftaler og udformningen af voldgiftskendelsen. Der ses på eventuelle fejl, ugyldighed og ansvar samt på honorar-spørgsmålet – hvad skal voldgiftssagen sagen koste.

Første dag på modul 2 starter kl. 10.00 og slutter kl. 18.00; anden dag starter kl. 9.30 og slutter kl. 17.00. Begge dage foregår undervisningen i Danske Advokaters kursuscenter, Valencia, på Vesterbro i København. 

Modul 3: 9.-10. oktober 2023

Modulet afvikles hos ICC International Court of Arbitration, hvor deltagerne præsenteres for de spilleregler, der gælder i et internationalt institut og på de forhold, man som voldgiftsdommer særligt skal iagttage, hvis man sidder i internationale voldgifter.

Første kursusdag på modul 3 starter kl. 13.00 og slutter kl. 18.00; anden dag starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00. Begge modulets undervisningsdage finder sted på ICC i Paris.

Rejse og ophold i Paris er ikke inkluderet i kursusprisen og deltagerne sørger selv for planlægning af rejsen. Der bliver dog forhåndsreserveret et antal hotelværelser, hvor deltagerne får mulighed for at bestille og garantere for ankomst via kreditkort samt afregne direkte med hotellet ved check-ud.

Der er planlagt en fælles middag i Paris, hvor alle deltagere og en række af de gæstende oplægsholdere og undervisere tager del. 

 

Primærunderviser: 

Advokat Jeppe Skadhauge, Rovsing & Gammeljord, bestyrelsesformand, Voldgiftsinstituttet

Uddannelsens øvrige undervisere, på modulerne 1-3, er som følger: 

(Listen bliver løbende opdateret med flere undervisere) 

Modul 1

Steffen Pihlblad, generalsekretær, Voldgiftsinstituttet 

Johan Tufte-Kristensen, Gorrissen Federspiel 

Lasse Højlund Christensen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet 

Lotte Noer, Punct Advokater 

Lotte Wetterling, mediator og voldgiftsdommer 

Modul 2 

Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun 

Peter Arnt, CBS

Jon Stokholm, højesteretsdommer 

Modul 3 

Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel 

René Offersen, offersen:christoffersen 

Oplægsholdere fra ICC


Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller uddannelsens indholdsdel, er du meget velkommen til at skrive til os på kursus@danskeadvokater.dk eller ringe. 

Underviser
Jeppe Skadhauge

Jeppe Skadhauge

Advokat (H), partner


Jeppe Skadhauge er en erfaren underviser og procesadvokat ved de danske domstole, voldgiftsretter og EU-Domstolen. Han er formand for Dansk Forening for Voldgift samt formand for bestyrelsen i Voldgiftsinstituttet. Herudover er Jeppe fagansvarlig for Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse.

Henvendt til

Primært advokater og advokatfuldmægtige, som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere, men også andre, der ønsker at arbejde med voldgift i professionel sammenhæng. 

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

22. aug. 2023 kl. 09:00 - 23. aug. 2023 kl. 18:00

18. sep. 2023 kl. 09:00 - 19. sep. 2023 kl. 16:30

9. okt. 2023 kl. 09:00 - 10. okt. 2023 kl. 16:00

 

Pris: kr. 49.995,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

42 kursuslektionerEt rigtigt godt forløb, med velafbalanceret vægtning mellem teori og praksis. Fantastiske og velrenommerede oplægsholdere.

Tidligere kursist
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00