Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-09-16 10:00:00 2021-09-16 17:00:00 Europe/Copenhagen Bevisret - herunder syn og skøn (ej tilmeldt) Bevisret - herunder syn og skøn, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=ab&Loginbox=true&ProductID=13219 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Bevisret - herunder syn og skøn

Beviset – det vigtigste redskab i rets- og voldgiftssager


16. september 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Flertallet af retssager afgøres ikke på grundlag af juraen, der ofte er ganske enkel. De fleste sager afgøres på baggrund af beviser.

Beviser er således oftest det vigtigste værktøj i procedureadvokatens værktøjskasse.

Dette kursus handler om:

 • Bevisretlig teori og praksis, herunder spørgsmålet om hvem, der bærer bevisbyrden for et givet forhold, siturationer hvor bevisbyrden skifter fra en part til en anden og beviskravene/kravene til bevisets styrke.

 • Sagsstrategi baseret på bevisretlige overvejelser

 • Sagkyndig bevisførelse i civile sager, henholdsvis straffesager

 • Syn og skøn, nye regler, herunder ændringerne i retsplejelovens regler om syn og skøn, baseret på Retsplejerådets betænkninger (ændringerne i 2014, henholdsvis 2017)

 • Sagkyndige erklæringer (Abstrakt skøn)

 • Forskellige bevismidlers egnethed og styrke (Dokumentbevis, vidnebevis, sagkyndigt bevis etc.)

 • Særligt om bevisførelse i offentligretlige sager

 • Frembringelse af bevis, herunder gennem edition hos parter eller tredjemand

 • Gennemgang af nyeste retspraksis på området

  Kurset bliver udbudt i samarbejde med DJØF.

Underviser

Håkun Djurhuus

Håkun er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. Herudover er Håkun en særdeles rutineret procedør og har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer. Endvidere har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed. Håkun er partner hos Bech-Bruun.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

16. sep. kl. 10:00 - 17:00

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerHåkun Djurhuus
Partner, advokat (H)

Bech-Bruun
Christina Stage
Christina Stage
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies