Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-01-12 09:30:00 2021-01-12 16:30:00 Europe/Copenhagen ABR 18 Arkitekt- og ingeniøransvar (ej tilmeldt) ABR 18 Arkitekt- og ingeniøransvar, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=ab&Loginbox=true&ProductID=13380 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

ABR 18 Arkitekt- og ingeniøransvar

Arkitekters/ingeniørers ansvar i byggesager, ved totalentreprise, ved bygherrerådgivning m.m. Ansvarstilfælde baseret på retspraksis, samt de problemstillinger der knytter sig til ansvarsvurderingen, så som opgørelse af erstatningskravet, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfordeling, forsikringsforhold m.v. 


12. januar 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Arkitekter og ingeniører er gennemgående aktører i langt de fleste byggesager. Kurset fokuserer udelukkende på arkitekters/ingeniørers ansvar i forbindelse med byggeri. Blandt andet gennemgås de forskellige ansvarstilfælde baseret på nyeste retspraksis, og kursisten opnår således et grundlæggende kendskab hertil. Ligeledes gennemgås de meget ofte forekommende problemstillinger der knytter sig til ansvarsvurderingen, så som opgørelse af erstatningskravet, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfordeling, forsikringsforhold m.v. Endvidere gennemgås de nye regler i ABR18 vedrørende ansvar.

 

Kurset giver et grundlæggende kendskab til de regler der gælder for arkitekters og ingeniørers ansvar i forbindelse med byggeri. Følgende emner gennemgås:

 

 • Gennemgang af den nye regler i ABR18 vedrørende ansvar.
 • Gennemgang af ny ydelsesbeskrivelse (udarbejdet til brug for ABR18).
 • Overvejelser vedrørende brug af den nye ABR-forenklet.
 • Arkitekters og ingeniørers rolle i en byggesag, herunder en gennemgang af, hvilke opgaver arkitekter/ingeniører løser i en byggesags forskellige faser.
 • En overordnet karakteristik af ansvarets beskaffenhed, herunder en gennemgang af de relevante bestemmelser i ABR 89 og ABR18.
 • Gennemgang af de enkelte tilfældegrupper baseret på retspraksis, herunder ansvar i forbindelse med projektering, fagtilsyn, byggesagens økonomi, valg af materialer m.v.
 • Gennemgang af problemstillingen vedrørende de såkaldte MgO-plader, herunder gennemgang af den praksis der foreligger.
 • Ansvar i forbindelse med totalentreprise.
 • Ansvar i forbindelse med bygherrerådgivning.
 • Opgørelse af erstatningskrav overfor arkitekter/ingeniører, herunder gennemgang af reglerne i ABR 89/18 vedrørende ansvarsbegrænsninger.
 • Arkitekters/ingeniørers forsikringsforhold.
 • Flere erstatningsansvarlige – fordeling af ansvaret mellem arkitekter/ingeniører, entreprenører og bygherrer.
 • Håndtering af ansvarssager for og mod arkitekter/ingeniører.
 • Kontraktkoncipering i relation til ansvar og forsikring.

 

Gennemgangen er så vidt muligt baseret på eksempler og konkrete afgørelser med særlig vægt på den nyeste praksis på området.

 

I samarbejde med DJØF Efteruddannelse

Godkendt af Danske BOLIGadvokater

Underviser

Jacob Nielsen

Jacob Nielsen er ansat i Sweco som fagprojektleder i afdelingen for Konstruktioner & Brandrådgivning i Glostrup. Senest har Jacob været ansat en korter periode hos MOE og førhen i TRYG. Jacob Nielsen har stor indsigt i, at rådgive alle bygherrer – private såvel som offentlige. .

Jakob Sønder Larsen

Jakob Sønder Larsen er advokat hos Sønder Ljørring Advokatfirma. Jakob har beskæftiget sig med entreprise-, forsikrings- og erstatningsret siden 2001. Han har gennemført et stort antal retssager, voldgiftssager samt syns- og skønssager, og har møderet for landsret. Endvidere har han stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af kontrakter. Jakob har i en årrække arbejdet i forsikringsbranchen og har blandt andet herfra fået et indgående kendskab til forsikringsret og forsikringsselskabers forhold. Han underviser på Forsikringsakademiet i blandt andet ”All Risks” og entrepriseforsikring. Endvidere underviser han i ABR 89, AB 92 samt en lang række andre emner.

Henvendt til

Advokater, jurister og andre, der arbejder med byggesager eller erstatningssager.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

12. jan. kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerJacob Nielsen
Fagprojektleder

Sweco
Jakob Sønder Larsen
Advokat (H)

Sønder Ljørring Advokatfirma
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies