Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-04-26 09:30:00 2022-04-26 12:30:00 Europe/Copenhagen Digital tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til ejerforeninger (ej tilmeldt) Digital tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til ejerforeninger, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=digital+tinglysning+-+opdatering&Loginbox=true&ProductID=PROD2708 Radisson Blu Scandinavia Hotel - Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Udskriv

Digital tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til ejerforeninger

Kom og få styr på de udfordringer, du møder, når du skal tinglyse for en ejerforening.

 


26. april 2022
3 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse


Tinglysningsretten har fra januar 2021 ændret praksis i forbindelse med tinglysning af vedtægter (fravigelse af normalvedtægten) og de pantstiftende vedtægter.
Efter kurset vil du være i stand til at forestå tinglysning af pant og servitutter for ejerforeninger.
På dette kursus går vi tæt på den nye ejerlejlighedslov, der trådte i kraft den 1. juli 2020. Der vil være fokus på den nye normalvedtægt samt de praktiske udfordringer i forhold til tinglysning af bl.a. fravigelse til denne.

 • Ufravigelige paragraffer i normalvedtægten
 • Hvad er en fravigelse til normalvedtægten?
 • Hvornår kræver vedtægten samtykke fra ejerne?
 • Hvor høj en sikkerhed kan tinglyses uden ejernes samtykke?
 • Hvorledes kan samtykke foregå?
 • Hvorfor får jeg min anmeldelse afvist?
 • Få svar på dette og meget mere samt seneste nyt fra Tinglysningsretten i forbindelse med praksisændringen. Du vil undervejs få fif og gode råd

Indhold

 • Information, opdateringer og seneste nyheder, nyt layout samt fif og gode råd
 • Den nye ejerlejlighedslov – og med fokus normalvedtægt i forhold til tinglysning
 • Ultrakort omkring digitalisering af pant og servitutter
 • Kort omkring digital tinglysningsfuldmagt for ejerforeninger  – hvordan – og hvad kræves?
 • Tinglyste og afviste dokumenter – typiske årsager til afvisning samt forslag til, hvorledes man kan sikre sig ikke at komme ud i en fristlysning, der udløser ekstra tinglysningsafgift
 • Praktisk gennemgang af følgende dokumenter:
  • Tinglysning af nye vedtægter/Fravigelse af normalvedtægten
  • Tinglysning af tillæg til vedtægter samt aflysning
  • Tinglysning af pantstiftende vedtægter samt forhøjelse
  • Debitorskifte af indestående ejerpantebrev med forhøjelse og underpantsætning
  • Kort om aflysning af ejerpantebreve, herunder kort om omdannelse til afgiftspantebrev


Det vil være en fordel, hvis kursisterne har prøvet at oprette en anmeldelse i det digitale tinglysningssystem – eller blot været inde i systemet.

Kurset er godkendt af Danske BOLIGadvokater.

Underviser

Ulla Zurita

Ulla Zurita er advokatfuldmægtig i Hasløv og Stæhr Advokater. Ulla er en af de personer, der har mest praktisk erfaring med fast ejendom og tinglysning. Ulla er en af vore mest benyttede undervisere inden for fast ejendom og tinglysning.

Henvendt til

Praktikerkursus for sekretærer, jurister, m.fl. der ønsker en praktisk gennemgang 

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

26. apr. kl. 09:30 - 12:30

 

Pris: kr. 3.000,00

Medlemspris: kr. 2.400,00

Priser er ekskl. moms

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

3 kursuslektionerUlla Zurita
Advokat, Partner

Homann Advokater
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00