Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2020-10-06 10:00:00 2020-10-06 17:00:00 Europe/Copenhagen Fonde - Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende (ej tilmeldt) Fonde - Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=fonde&ProductID=13266&Loginbox=true Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Fonde - Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende

Stiftelse, vedtægter, god ledelse og administration, uddelinger, skat, formuepleje, opløsning.


6. oktober 2020
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På kurset gennemgås alle de praktiske overvejelser og handlinger, dels ved oprettelse af fonde og dels ved den løbende administration, uddelinger, opløsning mv. Endvidere gennemgås generationsskifte til fonde ud fra en praktisk vinkel. Såvel de civilretlige som de skattemæssige overvejelser behandles, og både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde behandles. Fokus er på mindre og mellemstore fonde.

Følgende emner behandles bl.a.:

 • Stiftelse af fonde ved testamente eller gavebrev – herunder skattemæssige overvejelser og konsekvenser.
 • Vedtægtens indhold.
 • Formålsbestemmelse.
 • Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.
 • Den daglige administration, herunder håndtering af ansøgninger.
 • Vederlag til administrator og bestyrelsens medlemmer.
 • Fondsmyndighedssager – Erhvervsstyrelsen. (Rasmus)
 • Regnskabsaflæggelse. (Niklas)
 • Governance
 • Fondes skatteregler.
 • Opløsning af fonde
 • Uddelinger
 • Kapitalforvaltning
 • Forholdet til ”fondsmyndigheder” – gode råd og hvad skal man passe på.

Der lægges også op til en drøftelse af ”god fondsskik”.

I samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Underviser

Niels Kahlke

Niels Kahlke har i mange år arbejdet med oprettelse af fonde. Hans primære arbejdsfelt er rådgivning om arv, testamenter og dødsbobehandling, hvor overvejelser om stiftelse af fonde ofte opstår. Endvidere står han med den praktiske administration af en række fonde.

Niklas Bjerggaard Andersen

Niklas Bjerggaard Andersen, Tax partner, Deloitte Danmark. Niklas har udgivet talrige artikler om skatteretlige emner og er en efterspurgt foredragsholder. Arbejder især med koncernbeskatning, omstrukturering af koncerner, generationsskifte samt beskatning af fonde, fondsejede koncerner og foreninger.

Rasmus Kristian Feldthusen

Rasmus K. Feldthusen er professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor han forsker i dansk og international fondsret. Han er med i en forskningsgruppe ved CBS som forsker i erhvervsdrivende fondes rolle forhold og betydning for Danmark.

Søren Aslak

Søren har tidligere arbejdet ved Skatteministeriet og SKAT Store Selskaber. Arbejder især med fonds- og foreningsbeskatning samt beskatning af shipping virksomheder herudover også diverse ad hoc opgaver inden for selskabs- og koncernbeskatning.

Henvendt til

Advokater, Fuldmægtige, Bank- og virksomhedsjurister, Fondsadministratorer, Fondsbestyrelser, Bestyrelsesmedlemmer, og andre, der kommer i praktisk og administrativ kontakt med fonde og legater.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

6. okt. kl. 10:00 - 17:00

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektioner



Niels Kahlke
Advokat

Advokatfirmaet Kahlke
Niklas Bjerggaard Andersen
Tax partner

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rasmus Kristian Feldthusen
Professor

Københavns Universitet
Søren Aslak
Tax partner

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies