Velkommen  

Kursusbeskrivelse

del del del Gem i din kalender 2022-04-05 13:00:00 2022-04-05 15:30:00 Europe/Copenhagen Fremtidsfuldmagter - hvad er de første erfaringer? (ej tilmeldt) Fremtidsfuldmagter - hvad er de første erfaringer?, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=fremtidsfuldmagter&Loginbox=true&ProductID=PROD2704 Scandic Hotel Århus - Rytoften 3, 8210 Aarhus V Udskriv

Fremtidsfuldmagter - hvad er de første erfaringer?

Erfaringer med reglerne, hvordan advokater rådgiver og bistår omkring fremtidsfuldmagter.


5. april 2022
3 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På kurset gennemgås reglerne om fremtidsfuldmagter, der går ud på at borgerere under betryggende former får mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage deres økonomiske og personlige forhold, hvis borgeren pga. sygdom m.m. ikke længere er i stand til at varetage disse forhold løbende Disse holdes op imod de erfaringer vi foreløbig har gjort os siden reglerne trådte i kraft 1.9.2017.

Herunder behandles hvilke udfordringer reglerne giver anledning til, hvilke forhold bør særlig tages i agt når fuldmagterne konciperes og hvordan er erfaringerne med at få fuldmagterne sat i kraft, herunder at agere i henhold til en ikraftsat fuldmagt.

Underviser

Anne Kjærhus Mortensen

Anne Mortensen er specialiseret inden for familie- og arveret samt dødsbobehandling. Anne er uddannet mediator og afholder kurser inden for familie/arveret og dødsbobehandling. Herudover er Anne ekstern lektor på Københavns Universitet i Arv og Pension (3. år) samt Privat generationsskifte (overbygning). Anne underviser desuden på Danske Advokaters sekretærskole. Anne er advokat hos Ret & Råd i Aarhus.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, jurister samt personer i øvrigt, der arbejder med privatret.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

5. apr. kl. 13:00 - 15:30

 

Pris: kr. 3.000,00

Medlemspris: kr. 2.400,00

Priser er ekskl. moms

 

Scandic Hotel Århus
Rytoften 3
8210 Aarhus V

3 kursuslektionerAnne Kjærhus Mortensen
Advokat

Ret&Råd Århus C v/Grønbæk & Huuse
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00