Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-10-05 09:30:00 2021-11-02 16:30:00 Europe/Copenhagen Køberrådgiveruddannelse - hold 2 (ej tilmeldt) Køberrådgiveruddannelse - hold 2, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=k%C3%B8berr%C3%A5d&ProductID=13423 Frederik VI’s Hotel Odense - Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV Udskriv

Køberrådgiveruddannelse - hold 2

Køberrådgiveruddannelsen giver unge advokater eller nye i branchen et samlet juridisk fundament for arbejdet med bolighandler. Efter endt uddannelse har du som deltager opnået et solidt og relevant juridisk fundament for at arbejde med køberrådgivning.


5. oktober 2021 - 2. november 2021
32 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Danske Advokater og Danske Boligadvokater har i fællesskab udviklet en Køberrådgiveruddannelse, som giver nye jurister og advokater i branchen det juridiske fundament for arbejdet med bolighandler. Når du har gennemført denne uddannelse, har du fået et solidt og relevant juridisk fundament for at arbejde i branchen.

 

Advokat (H) og tidligere mangeårig formand for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen er hovedunderviser på uddannelsen og sikrer dig som deltager kvalificeret undervisning fra en meget erfaren advokat inden for området, ligesom gæsteundervisere fra branchen løbende deltager på modulerne og sikrer indsigt i væsentlige områder som fx boligens pris, finansiering, anvendelsesbegrænsninger og retstvister. 

 

Gæsteunderviserne er bl.a.:

Kristian Baatrup, landinspektør
Martin Persson, chef, Ejerskifteskade, Gjensidige Forsikring 

 

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i to moduler. Hvert modul er på to dage og holdes på Frederik VI’s Hotel i Odense. Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 

 

Modul 1: 5. og 6. oktober 2021
Modul 2: 1. og 2. november 2021


Overnatning og forplejning mellem kursusdagene er inkluderet i kursusafgiften. 

 

Modul 1:

Dag 1

 • Lovgrundlaget og rammerne
 • Aktørerne
 • Ejendomsbegrebet
 • Ejendomsformidleren
 • Projektudbyderen
 • Advokaten
 • Køberrådgiveren

Dag 2

 • Købsaftalens indgåelse 
 • Boligens pris og prisforhandling
 • Købsaftalens indhold 
 • Ejendommens økonomi 
 • Finansiering af fast ejendom
 • Ejendomshandlens berigtigelse
 • Reguleringsopgørelsen og refusionsopgørelsen
 • Beskatning

 

Modul 2:

Dag 1

 • Adgang til at købe fast ejendom
 • Fast ejendomsregulering
 • Begrænsninger af generel karakter
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Byggelovgivning
 • Planlovgivning
 • Fredning
 • Jordforurening
 • Servitutter

Dag 2

 • Misligholdelse
 • Mangler
 • Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikring
 • Retstvister

 

Kurset udbydes af Danske Advokater til en medlemspris á kr. 18.995 + moms pr. deltager, men medlemmer af Danske BOLIGadvokater, herunder kollegaer/ansatte i DBA-medlemsfirmaer, kan deltage til en særlig DBA-medlemspris á kr. 14.995 + moms inkl. overnatning og forplejning ifm. med begge moduler.

 

Bemærk – særlige fordele ifm. deltagelse i uddannelsen:
 

Advokater samt fuldmægtige, der ikke er omfattet af medlemskab hos Danske BOLIGadvokater:

 • Får tilbud om gratis DBA-støttemedlemskab frem til 1/7-2022 dvs. DBA-støtte-nyhedsmails og adgang til DBA-kurser/medlemsmøder til en pris på ca. 50 % af normal kursuspris. Man må ikke markedsføre sig som medlem, da der ikke følger nogle konceptmæssige forpligtelser med denne type medlemskab. Advokater kan indenfor den nævnte periode konvertere DBA-støtte-medlemskabet til fuldgyldigt medlemskab på fordelagtige vilkår.
 • Får tilbud om personligt DBA-medlemskab i hele den resterende del af 2021 samt hele 2022 mod betaling af kr. 9.500 ekskl. moms (kun advokater)

 

Advokater samt fuldmægtige, der er omfattet af medlemskab hos Danske BOLIGadvokater:
 

 • Fuldmægtige får tilbud om at få tilsendt DBA-Nyhedsmails direkte
 • Advokater og fuldmægtige får invitation til gratis deltagelse i DBA-medlemsmøde med fagligt indlæg (minimum 3 lektioner) i november
 • Fuldmægtige og advokater, som er inden for målgruppen for YDBA – dvs. DBA’s kommende yngre-netværk - får invitation til 1-2 møder

 

Godkendt af Danske BOLIGadvokater.

Underviser

Jan Schøtt-Petersen

Jan Schøtt-Petersen er advokat (H) og indehaver af Alliance Advokater Helsingør og beskæftiger sig hovedsagelig med fast ejendom og erhvervsret. Jan har virket som formand for Advokatrådets ejendomsudvalg og bl.a. deltaget i Erhvervsministeriets rådgivende ejendomsudvalg. I sin egenskab af advokatrådsmedlem var han i sin tid medstifter af foreningen Danske BOLIGadvokater, hvor Jan tidligere i mange år var formand. Jan Schøtt-Petersen benyttes hyppigt af medierne som ekspert og kommentator på det boligpolitiske område.

Program 05.10.2021 kl. 09:30 - 21:30

Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 

 

Underviser: Jan Schøtt-Petersen.
 

Program for modul 1, dag 1:

09:30 – 10:00: Morgenkaffe og -brød til de friske

10:00 – 10:30: Velkommen til Køberrådgiveruddannelsen

10:30 – 12:30: 

 • Lovgrundlaget og rammerne
 • Aktørerne
 • Ejendomsbegrebet


12:30-13:15: Frokost

13:15 – 18:00: (Kaffe og kagepauser indlægges undervejs)

 • Ejendomsformidleren
 • Projektudbyderen
 • Advokaten
 • Køberrådgiveren


18:00 – 19:00: Indtjekning og pause inden middag

19:00 – 20:15: Middag

20:15-21:30: Adgang til at købe fast ejendom

 

Der kan forekomme justeringer i programmet.

Program 06.10.2021 kl. 08:30 - 16:30

Program for modul 1, dag 2: 

08:30 – 08:45: Velkommen til dag 2

08:45 – 12:30: (Pauser indlægges undervejs)

 • Købsaftalens indgåelse
 • Boligens pris og pris--forhandling
 • Købsaftalens indhold
 • Ejendommens økonomi


12:30-13:15: Frokost

13:15-16:15: (Kaffe og kagepauser indlægges undervejs.)

 • Ejendomshandlens berigtigelse
 • Reguleringsopgørelsen og refusionsopgørelsen
 • Beskatning


16:15-16:30: Afrunding og tak for denne gang

 

Der kan forekomme justeringer i programmet.

Program 01.11.2021 kl. 09:30 - 21:30
Vi starter kl. 9.30 på hvert modul. Uddannelsen er intensiv, så aftenundervisning må påregnes. 
 
Gæsteundervisere bl.a.: Kristian Båttrup, landsinspektør og Martin Persson, skadeschef, Gjensidige
 
Program for modul 2, dag 1:
 
09:30 – 10:00 Morgenkaffe og - brød til de friske

10:00 – 10:30 Velkommen til modul 2, 
 • Opsamling fra sidst og introduktion til modul 2
 
10:30-12:30 Anvendelsesbegrænsninger, ved landsinspektør Kristian Båttrup

12:30-13:15 Frokost 
 
13:15 - 18:00 -  Kaffe og kagepauser indlægges undervejs
 • Fast ejendoms regulering 
 • Begrænsninger af generel karakter 
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Byggelovgivning
 • Planlovgivning 
 • Fredning
 • Jordforurening
 • Servitutter

18:00 – 19:00 Tjek ind og pause inden middag 


19:00 – 20:15 Middag 

20:15-21:30
 • Misligholdelse
 • Mangler


Der kan forekomme justeringer i programmet.

Program 02.11.2021 kl. 08:30 - 16:30
Program for modul 2, dag 2:
 
08:30 – 09:00 Velkommen til dag 2 – introduktion til dagens oplæg ved gæsteunderviserne
 • Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikring, ved Martin Persson, skadeschef i Gjensidige og Bo Halm Andersen, byggesagkyndig  

12:30-13:15 Frokost

13:15-16:15 God køberrådgivning – quiz og opsummering  -  Kaffe og kagepauser indlægges undervejs

16:15-16:30 Afrunding og tak for denne gang
 
Der kan forekomme justeringer i programmet.
Henvendt til

Jurister, advokatfuldmægtige og advokater, som er ansat i et advokatfirma, og som er nye i advokatbranchen

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

5. okt. kl. 09:30 - 21:30

6. okt. kl. 08:30 - 16:30

1. nov. kl. 09:30 - 21:30

2. nov. kl. 08:30 - 16:30

 

Pris: kr. 18.995,00

Medlemspris: kr. 18.995,00

Priser er ekskl. moms

 

Frederik VI’s Hotel Odense
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

32 kursuslektionerJan Schøtt-Petersen
Advokat (H)

Alliance Advokater Helsingør
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00