Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-11-24 13:00:00 2021-11-24 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediation og mægling i kommercielle tvister (ej tilmeldt) Mediation og mægling i kommercielle tvister, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=mediation&ProductID=14063 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Mediation og mægling i kommercielle tvister

Erhvervslivet efterspørger effektive konfliktløsningsmetoder. På globalt plan har mediation fået en helt central rolle ved kommerciel tvisteløsning – en tendens som ligeledes breder sig til de danske direktionsgange. Og med de nye regler i AB18  er mediation og mægling blevet en integreret del af byggeriets tvisteløsning i Danmark. Kan du rådgive dine klienter om mediation og retsmægling? Lær hvordan du aktivt kan skabe værdi for klienten under processen.


24. november 2021
3 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Mediation har i den seneste tid fyldt en del i debatten om erhvervslivets ønsker til fremtidens konfliktløsning. Og med pligtmæssig mediation i de nye AB regler, må man forvente, at trenden også vil brede sig til andre retsområder i den kommende tid. Erhvervslivet udviser en stigende interesse for løsningsorienterede- og fremadsynede samarbejdsformer og konfliktløsningsmetoder i stedet for omkostningsfulde og langvarige domstols- og voldgiftsprocesser.

 

Som led i denne udvikling er der behov for, at advokaterne kan rådgive- og hjælpe deres klienter gennem mediationsprocessen og sikre gode resultater for de involverede parter.

 

Advokatens tilstedeværelse og rådgivning af klienten før- og under en mediation er ofte af helt afgørende betydning for mediationsprocessen og kan desuden have en væsentlig betydning for, om parterne når frem til en tilfredsstillende aftale. I modsætning til den traditionelle rollefordeling mellem advokat og klient, er klientens rolle i en mediation mere aktiv og processen åbner op for et langt større samspil mellem advokat og klient. Et samspil, som kan være særdeles værdiskabende for både klient og advokat, hvis man har viden om processen, kan holde hovedet koldt og navigere hjemmevant i konfliktfyldte forhandlinger.

 

Formålet med kurset er at give advokater indsigt i mediationsprocessen samt udstyre dem med de fornødne værktøjer til at yde deres klienter den mest optimale rådgivning og støtte før- og under mediationen. Derudover er det kursets sigte, at man med forretningsorienterede- og fremadsigtede konfliktløsningsredskaber som advokat sikrer sig rollen som klienternes betroede rådgiver.

 

Advokaten skal blandt andet introduceres for mediationsprocessen, grundlæggende konfliktteori, forhandlingsteknik samt de teknikker som mediatoren benytter sig af under processen. Deltagerne vil blive præsenteret for konkrete eksempler hentet fra virkeligheden og vil blive introduceret for eksempler, der både illustrerer, hvordan advokaten kan skabe værdi i mediationsprocessen, men også hvordan advokater kan obstruere processen for sin klient.


I samarbejde med Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet.

Underviser

Finn Lænkholm

Formand for Danske Mediatoradvokater, ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA. Tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Retsmægler ved domstolene. Har gennemført over 200 sager som mediator. Desuden erfaren oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Thomas Samsø Bloch

Adm. direktør for Mediationsinstituttet og partner hos LokalAdvokaterne. Thomas er desuden tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som praktiserende mediator og antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler i Østre Landsretskreds. Som direktør for Mediationsinstituttet er Thomas initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder i erhvervslivet og advokatbranchen.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige og øvrige interesserede.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

24. nov. kl. 13:00 - 16:00

 

Pris: kr. 3.400,00

Medlemspris: kr. 2.700,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

3 kursuslektionerFinn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater
Thomas Samsø Bloch
Adm. direktør
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00