Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyhed fra Danske Advokater


20-09-2011
Valencia genopstår som samlingspunkt for landets advokater

 

 

I løbet af 2013 vil Danske Advokaters medlemsvirksomheder få et helt nyt møde- og konferencecenter i København. Det bliver på adressen Vesterbrogade 32, der tidligere bl.a. har huset natklubben Valencia. Samtidig flyttes Danske Advokaters sekretariat til den nye adresse. Det giver en lang række unikke fordele.

Det er Dreyers Fond, der står bag planerne om en ambitiøs og innovativ renovering af komplekset omkring den gamle ølhal, der er opført i 1861. Ombygningen vil genoplive den smukke gamle bygnings karakteristiske facade, der i dag er fuldstændig skjult, således at Valencia kommer til at genopstå som et iøjnefaldende samlingspunkt for advokatbranchen. Her skal Danske Advokater fremover - på lejebasis – holde til.

Styrker sammenhængskraften
”Det vil være en klar fordel for Danske Advokaters medlemmer, at vi får vores eget, moderne mødecenter. Samtidig vil det give branchen en helt ny sammenhængskraft og styrke, at vi holder til i et kompleks, hvor en lang række af vore medlemmer løbende vil tage på kursus og holde møder,” siger Danske Advokaters administrerende direktør, Paul Mollerup.

En særlig charme er, at det nye advokat-knudepunkt kun ligger godt fem minutters gang fra Hovedbanegården og Vesterport Station. ”Det er en uhyre central placering, og samtidig indeholder Vesterbro en charmerende mangfoldighed, der flugter godt med den brede sammensætning af vore medlemmer og med, hvad vi som forening gerne vil kendes på,” siger Paul Mollerup.

Må ikke føre til højere kontingent
Han understreger, at Danske Advokater fremdeles vil afholde kurser og arrangementer i hele landet. ”Men med det nye samlingspunkt får vi et fremragende mødested for hele branchen, hvor vi både kan holde kurser, udvalgsmøder, specialforeningsmøder, gå hjem-møder og større arrangementer – som f.eks. prisuddelinger og konferencer. Det giver en lang række synergi-effekter og logistik-gevinster. Og projektet kan gennemføres, uden at det bliver dyrere at være medlem af Danske Advokater, fordi vi samtidig sparer en række omkostninger til leje af lokaler rundt omkring i København.”

Danske Advokaters bestyrelse har nemlig stillet den klare forudsætning for at gå med i projektet, at flytningen til Vesterbrogade og driften af eget kursus- og mødecenter ikke må føre til øgede udgifter for medlemmerne. ”Vi er fuldstændig på det rene med, at vi som brancheforening skal fokusere på nogle andre spidskompetencer end drift af et møde- og kursuscenter. Det er derfor planen at finde de rigtige samarbejdspartnere til at bistå os med driften,” understreger Mollerup.

Dreyers Fond finansierer projektet
Bygningerne ejes af Dreyers Fond, der har udviklet projektet i et samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter, der har omfattende erfaring med at renovere bevaringsværdige bygninger.

”Det ligger i fondens fundats, at vi støtter initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektbranchens udvikling og samspil med samfundet, og set i det lys rammer dette projekt jo fuldstændig i plet,” siger Bo Rygaard, der er medlem af Dreyers Fonds bestyrelse og talsmand for projektet.

Det er planen, at forhusets højloftede stueetage bliver transparent med gennemgående glasfacader på begge sider af huset. Det vil betyde, at forsiden af den smukke facade fra den gamle øl- dansepavillon - som før i tiden - kan ses fra Vesterbrogade. Mellem forhuset og den gamle Valencia-bygning etableres et lille torv uden overdækning – en lille oase med bevoksning. Den skal binde forhuset og hallen sammen.

Møde- og konferencecenteret etableres i baghuset mod Gl. Kongevej og i selve Valencia-salen, mens Danske Advokaters sekretariat placeret på 1. og 2. sal i forhuset. Forhusets stueetage vil også i fremtiden huse den eksisterende kaffebar samt opgangen til de boliger, der ligger oven over.

Visionens tre dimensioner
”Visionen for Valencia-komplekset vil styrke advokatbranchens sammenhold og udviklingsmuligheder, samtidig med at det - via den arkitektoniske indsats - er med til at føre en af hovedstadens særegne, gamle bygninger ind i en ny tidsalder på en måde, der respekterer husets særlige historie. Vi ser hele projektet som et aktivt tiltag, hvor vi har mulighed for at gøre noget positivt for en central del af København og for en branche, vi støtter,” siger Bo Rygaard fra Dreyers Fond.

Det er tanken, at projektet sættes i gang løbet af efteråret med henblik på indflytning i 2013.

 

pmo

 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10