Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-02-2011
Konference om mediation i erhvervstvister 24. marts

Torsdag den 24. marts bliver der afholdt en spændende halvdagskonference om mediation i erhvervstvister. Den arrangeres af Voldgiftsinstituttet, Danske Mediatoradvokater, Mediationsinstituttet, Danske Virksomhedsjurister og Danske Advokater. Konferencen finder sted på Radisson BLU Scandinavia Hotel i København fra 13:00 – 17:30.

I indbydelsen til konferencen hedder det, at ”mediation er en metode til at løse konflikter på gennem forhandling. Mediatoren, som leder mediationen, hjælper parterne til at opnå en løsning, men træffer ikke afgørelser og kommer heller ikke med forligsforslag. Alligevel – eller måske netop derfor – er mediation i mange erhvervssager en egnet konfliktløsningsmodel. Kom og hør eksempler på, hvordan erhvervstvister er løst hurtigt og billigt gennem mediation.”

På konferencen vil der – ud over oplæggene – være paneldiskussion om mediation som mulighed. Målgruppen er interesserede fra advokatverdenen og medarbejdere fra de juridiske afdelinger i større erhvervsvirksomheder, men også medarbejdere i økonomiske, finansielle og tekniske afdelinger kan med stor fordel deltage.

Du kan tilmelde dig og høre mere om konferencen ved at henvende dig til Eva Horskjær på eho@danskeadvokater.dk.
eho

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fceaceaceeec.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>