Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Justitsministeriet har nu udstedt en række nye bekendtgørelser, som træder i kraft den 1. januar 2020. Der er nye takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater mv.

25-11-2019
Nye takster for salærer til forsvarere m.fl. samt regulering af diverse erstatnings- og godtgørelsesbeløb

Justitsministeriet har nu udstedt en række nye bekendtgørelser, som træder i kraft den 1. januar 2020.

 

Der er nye takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater mv.

 

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende 20. november 2019 og træder i kraft den 1. januar 2020. Bekendtgørelsen fastsætter en grundtakst, som vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fastsættes på baggrund af.

Se bekendtgørelse 1131 her

 

Der er ligeledes ny bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar.

 

Bekendtgørelsen regulerer en række beløb i erstatningsansvarsloven vedrørende størrelsen på erstatnings- og godtgørelsesbeløb i medfør af erstatningsansvarslovens § 15, stk. 1. De ændrede beløb finder anvendelse på erstatninger og godtgørelser, der kan kræves betalt helt eller delvis i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Se bekendtgørelse 1130 her

 

Der er også regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

 

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af offererstatningsansvarslovens § 9 a, 2. pkt., beløbet i offererstatningsansvarslovens § 9 a, 1. pkt., vedrørende størrelsen på erstatning for tingsskade. Det ændrede beløb finder anvendelse for tingsskade, som forvoldes i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Se bekendtgørelse 1129 her

 

jsb
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12

Ret cookies