Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danmarks Domstole genåbner i vidt omfang på mandag, men en lang række forhold vil være anderledes end tidligere på grund af Covid-19. Domstolsstyrelsen har offentliggjort en plan for genåbning af domstolene, som jeg vil opfordre alle advokater, der møder i retten, til at læse.

25-04-2020
Domstolene genåbner mandag

Danmarks Domstole genåbner i vidt omfang på mandag, men en lang række forhold vil være anderledes end tidligere på grund af Covid-19. Domstolsstyrelsen har offentliggjort en plan for genåbning af domstolene, som jeg vil opfordre alle advokater, der møder i retten, til at læse.

 

Genåbningsplanen er blevet til efter dialog mellem en lang række myndigheder og organisationer, herunder Danske Advokater. Vi vil opfordre alle advokater til at udvise den nødvendige fleksibilitet og forståelse i denne for alle helt nye situation. Planen rummer information om mange aspekter af genåbningen – herunder om prioritering af sager, om berammelse og åbningstider og om sundhedsfaglige aspekter.

 

Fra vores side skal der lyde en opfordring til alle advokater om at sætte sig ind i planen og følge anvisningerne fra planen og fra de lokale retter. Opstår der problemer - eller er der uklarheder – vil vi opfordre jer til i første omgang at søge situationen løst lokalt, evt. med inddragelse af jeres lokale advokatforening.

 

I er naturligvis velkomne til at kontakte os hos Danske Advokater med spørgsmål eller kommentarer, som kan bidrage til at forbedre rammerne om genåbningen af domstolene. Vi er i tæt og løbende dialog med Domstolsstyrelsen, og vi vil kunne viderebringe jeres synspunkter til styrelsen.

 

Denne genåbning kræver, at alle bidrager til at få retssystemet til at fungere igen. Det gælder også advokaterne. Vi håber, at I vil gøres jeres til, at det retssystem, der er så central en del af det danske samfund, kan komme godt i gang igen.

Du kan finde planen her

 

Held og lykke og pas på hinanden.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains more than one element
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.afabbabcaccaae.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>