Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Fra torsdag den 29. oktober er der krav om, at der skal bæres mundbind i det offentlige rum.

28-10-2020
For en sikkerheds skyld: Husk mundbind, når du skal i retten

Fra den 29. oktober 2020 og foreløbig til og med den 2. januar 2021 udvides kravet om brug af mundbind til bl.a. også at gælde i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Domstolene er ikke omfattet af dette krav.

 

Domstolsstyrelsen har drøftet spørgsmålet om mundbind med en række retspræsidenter og Dommerforeningens formand. Der er enighed om at anbefale, at retterne træffer beslutning om, at der fra den 29. oktober 2020 anvendes mundbind eller visir i retternes offentligt tilgængelige gang- og ventearealer. Dette sker af hensyn til de ansattes og brugernes sundhed og tryghed.

 

Det er den enkelte præsident, der beslutter, om der skal bæres mundbind i retsbygningen, og det er dommeren/retsformanden, der i de enkelte sager konkret tager stilling til, om der kan/skal bæres mundbind inde i retssalen.

 

Du kan få mere information om, hvad der gælder i den enkelte ret ved at henvende dig til din lokale ret. Find oversigt over alle retter her. Der vil endvidere være information i retten, hvis der skal bæres mundbind.

 

Du må fortsat ikke møde i retten, hvis du er smittet med eller har symptomer på COVID-19. Det gælder, selvom du bruger mundbind.

 

Hvis du vil være på den sikre side, kan du vælge at bruge mundbind, når du i retten, ligesom når du køber ind.

 

Domstolsstyrelsen anfører:

"Hver enkelt ret beslutter, om der kan eller skal bæres mundbind i rettens bygninger. Du kan på den enkelte rets hjemmeside holde dig opdateret om, hvad der gælder i retten. Der er ved indgangen til retten opsat plakater, hvis der skal bæres mundbind.

 

Det er dommeren/retsformanden, der i de enkelte sager konkret tager stilling til, om der kan/skal bæres mundbind inde i retssalen. Alle retslokaler er indrettet således, at de opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til afstand."

 

Herudover er det naturligvis fortsat vigtigt, at regler om at holde afstand og brug af håndsprit overholdes.

 

Læs mere her

 

Brug af mundbind i Højesteret

Vi har modtaget denne information angående brug af mundbind i Højesteret:

 

Alle advokater og andre besøgende skal bære mundbind indenfor retsbygningen ved ophold i gangarealer og publikumsrum.

 

Ved indgang i retsbygningen skal der anvendes håndsprit, ligesom der skal anvendes håndsprit inden man går ind i retssalen, og når man forlader toiletlokaler.

 

Mundbind er ikke påkrævet i retssalene.

 

Mundbind er påkrævet i advokatværelserne, når man ikke sidder ned.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains more than one element
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.afabbabcaccaae.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>