Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


01-04-2014
Sådan øger I kendskabet til jeres virksomhed

Jagten på branchens nye talenter er i gang

Markedsføringen af Processpil 2014 står for døren. Målet er at samle universiteternes bedste kandidatstuderende, der alle har til fælles, at de brænder for jura. I den forbindelse søger vi efter sponsorer, der vil repræsentere advokatbranchen og være med til at realisere afviklingen af årets ansættelsesretlige processpil.

 

Kort om Processpillet

Djøf og Danske Advokater samarbejder hvert år om afholdelse af et processpil, der tiltrækker deltagere fra landets 4 universiteter. Her får jurastuderende mulighed for at omsætte teori til praksis og skabe kontakter til advokatbranchen. Der deltager 60-80 kandidatstuderende fordelt på hold af 2-5 deltagere, der hver får tilknyttet en eller to advokater som vejledere.

Der afholdes delfinaler og finale i oktober/november.

 

Hvad koster det?

Et sponsorat koster kr. 10.000,-

 

Hvad får vi for pengene?

Djøf og Danske advokater har udarbejdet en markedsføringspakke for at kortlægge, hvad virksomhederne får for deres sponsorat.

Læs mere her

 

Hvordan kommer vi med?

Send en mail til Lena Quistdorff Jansen på LQJ@danskeadvokater.dk  eller ring på tlf.:33 43 70 17 for at høre mere.

lqj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>