Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


01-12-2008
Velkommen til den nye hjemmeside

Det er med stor glæde, at Danske Advokater her kan præsentere vores helt dugfriske hjemmeside. Vi er endnu ikke helt på plads med alle de elementer, vi gerne vil have med på hjemmesiden, men dem fylder vi på efterhånden. Det afgørende er at komme i gang, og vi har allerede meget at byde på.
Vi håber, at hjemmesiden - eller vores website, som det også hedder – vil blive til gavn for medlemmerne. Vi synes selv, at den indeholder en masse spændende information. Men resten af samfundet skal også kunne finde nyttige oplysninger her. Medierne er også velkomne – derfor har vi lavet et særligt afsnit til dem.

En række elementer på websitet er kun for medlemmer. Det er nødvendigt at logge ind, hvis man vil læse disse publikationer.
Hjemmesiden er opdelt i syv hovedafsnit:
 • Aktuelt, hvor man kan læse vores høringssvar, d@-nyt, nyheder om kurser og artikler om diverse emner. Det er også under denne menu, at du kan læse om Danske Advokaters innovationsarbejde og Advokatdagen. Vi vil ligeledes opbygge en base af de rapporter og publikationer, som foreningen vil udsende. Det er ligeledes tanken, at man på dette sted snart kan læse om nye ansættelser. Det kræver imidlertid, at medlemsvirksomhederne hjælper os med denne opgave. Endelig planlægger vi at publicere en række portrætter af forskellige advokat-profiler fra alle dele af branchen og fra alle dele af landet.
   
 • Fagligt, hvor vi i sagens natur placerer fagudvalg, de forskellige netværk og medlemsforeninger og specialforeninger. Det er også her, man kan finde en oversigt over satser og forskellige formularer samt de advokat-etiske regler.
 • Service, hvor man kan læse om alle de ydelser, Danske Advokater tilbyder – lige fra IT-rådgivning og forretningsudvikling til profilanalyser og kurser i retorik.
 • Uddannelse, der indeholder en oversigt over de mange kurser, Danske Advokater tilbyder advokater og sekretærer og andre interesserede.
   
 • Advojob, der er branchens jobmødested. Det er her, advokat job er slået op og her, man kan lægge sit CV og i øvrigt orientere sig på jobmarkedet.
   
 • Presse, der i første række er rettet mod medierne. Her kan journalisterne se, hvem de skal kontakte og hvilke mål, Danske Advokater har for omgangen med medierne. Pressemeddelelser ligger i sagens natur også her. Det er også på disse sider, at man kan orientere sig i den mediedækning, Danske Advokater får.
   
 • Om os indeholder alle tænkelige informationer om foreningen: Forretningsplanen, strategiplanen, en oversigt over sekretariatets ansatte, bestyrelsen, repræsentantskabet. Men under dette menupunkt kan du også finde lidt om baggrunden for dannelsen af Danske Advokater og en beskrivelse af hvilke opgaver, vi løser – og hvilke opgaver, der ligger i Advokatsamfundet.
Velkommen til. Vi håber, at websitet vil blive til glæde og gavn – og at specielt medlemmerne vil tage godt imod det. Til gengæld lover vi, at vi løbende og nidkært vil yde vores ypperste for hele tiden at udvikle advokatbranchens nye portal.

Med venlig hilsen

Frans Rønnov
Kommunikationschef

og

Steen Hermansen
IT-chef

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19