Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 
06-03-2009 The King of Tax - Hans Severin Hansen
Som advokat er Hans Severin Hansen kendt som ”The King of Tax”, og skatte- og afgiftsområdet har da også fyldt det meste af hans karriere. Hvorfor? Fordi skatteretten har afgørende betydning for hele samfundet, og fordi det er et voldsomt kompliceret område. 


Af Trine Baadsgaard

Da Skattekommissionen i starten af året med Carsten Koch i spidsen fremlagde sin rapport, var det med et solidt fingeraftryk fra advokat Hans Severin Hansen. Som en af de 10 uafhængige sagkyndige medlemmer udpeget af regeringen – og den eneste advokat – er det bl.a. ham, der det sidste års tid har arbejdet målrettet hen imod at aflevere et oplæg, som politikerne nu kan bruge i arbejdet med en skattereform.
Arbejdet er den foreløbige kulmination på Hans Severin Hansens arbejde med skat. Allerede da han i 1976 fik job som advokatfuldmægtig, skete det hos advokatfirmaet La Cour & Koch-Nielsen, der på det tidspunkt var det eneste danske advokatkontor, der havde specialiseret sig på skatteområdet.
”Helt fra begyndelsen af studiet syntes jeg, skatteret var spændende, og det var helt bevidst, at jeg søgte en fuldmægtigstilling på det kontor, fordi jeg vidste, at det var den vej, jeg gerne ville gå,” husker Hans Severin Hansen. Advokatfirmaet La Cour & Koch-Nielsen har siden starten af 90'erne vokset sig større ved at fusionere med andre firmaer i branchen og er i dag kendt som Plesner. På den måde er det lykkedes Hans Severin Hansen aldrig at skifte job, selvom hans arbejdsplads i dag selvsagt er meget anderledes end i begyndelsen af hans karriere.
”Noget af det, jeg sætter pris på hos Plesner, er, at vi sætter barren højt og er utrolig bevidste om vores kvalitet. Hertil kommer en høj etik og ansvarlighed både i måden at være på og i forhold til samfundet,” siger Hans Severin.

Kompliceret er interessant
For de fleste udenforstående vil skatteret nok forekomme tørt og kompliceret. Og det med det komplicerede medgiver Hans Severin Hansen da også, men det er faktisk også en af grundene til, at han finder området så interessant.
”Det er et enormt kompliceret felt, og det er ikke blevet lettere, efter at vi med tiden også har fået en række EU-forskrifter. Det er meget udfordrende at beskæftige sig med noget, hvor svarene ikke bare kan findes ved at slå op i litteraturen, men skal sammenstykkes af al den viden, man har og kan finde. På skatteområdet er der vel ca. 2000 sider nyt lovstof om året. Hertil kommer så alt det andet i form af afgørelser, artikler i tidsskrifter m.v.,” fortæller han.
Men kompleksiteten er ikke den eneste grund til, at Hans Severin Hansen faldt for skatten.
”Skatteretten har en indgribende betydning for hele samfundet. Det betyder jo også, at de tvister, man beskæftiger sig med, for størstedelens vedkommende er principielle. Det er sager, der flytter noget. De sager, jeg har ført og vundet, har ofte givet sig udslag i, at lovgivningen eller administrativ praksis er blevet ændret. På den måde har man stor indflydelse. Jeg synes også, det er spændende, at skatten tjener så mange formål. Den er ikke bare et enormt fordelingspolitisk instrument, men også - som i forbindelse med Skattekommissionens forslag - et instrument, der kan hjælpe til med at få flere hænder på arbejdsmarkedet. Jeg synes, at det er sjovt, at det, jeg laver, har en samfundsmæssig betydning,” siger han.

Tog på skole under orlov
Og der har da også stået skat som overskrift på de fleste af de ting, Hans Severin Hansen har beskæftiget sig med siden fuldmægtigtiden i slutningen af 1970´erne.
Kigger man hans CV igennem, kan man se, at han gennem årene bl.a. har været næstformand for Advokatrådets Skatteudvalg, medlem af flere arbejdsgrupper i Skatteministeriet, medlem af Advisory Board for uddannelsen "Master i Moms og Afgifter" på Handelshøjskolen i Aarhus, medlem af redaktionskomitéen for Tidsskrift for Skatter og Afgifter, medlem af bestyrelsen for Skatteretsfonden, medlem af Forretningsudvalget for Dansk Skattevidenskabelig Forening, medlem af Skatteretsrådet samt - som det seneste - medlem af Skattekommissionen. Også internationalt har han høstet anerkendelse. I Chambers Europe er han således blevet kaldt "the King of Tax".
I 2006 fik han som den første – og hidtil eneste advokat - Magnus Prisen. En pris, der, som det hedder i motiveringen, ”tildeles en skattespecialist, der har ydet et væsentligt bidrag til fremme af dansk skatteret.” Prisen omfattede ud over æren et rejselegat på 30.000 kr., og dem valgte Hans Severin Hansen sammen med sin kone at udnytte sidste sommer.
Han tog orlov i tre måneder fra sit job som partner i Plesner og leder af forretningsområdet Skatter og Afgifter. Hans kone Annette, der er jordemoder, tog også orlov.
”Først gik turen til Montpellier i Sydfrankrig, hvor vi var på sprogskole i to måneder, og så tog vi en måned til New England i USA, ” fortæller Hans Severin Hansen.
Franskkurset kom i stand, fordi Hans Severin Hansen og hans kone er glade for at rejse i Frankrig, hvor de står på ski om vinteren og ofte rejser til om sommeren.

Arbejde og familie
At tage orlov i et job, hvor den ugentlige arbejdstid godt kan overstige 60 timer, var noget af en udfordring. Det er en mulighed, der eksisterer hvert syvende år i den partnerskabskontrakt, partnerne hos Plesner har, og efterhånden er det noget, flere og flere af dem udnytter.
”I starten var der ikke så mange, der benyttede sig af det, men efterhånden begynder det jo at smitte,” siger Hans Severin Hansen med et smil. En sådan orlov kræver selvsagt god planlægning, men var ifølge Hans Severin Hansen også det hele værd.
”Jeg var helt væk fra firmaet, læste hverken mails eller besvarede min mobiltelefon, og bortset fra et par enkelte situationer fik jeg lov at være helt i fred. Det var utrolig rart at kunne fordybe sig i noget helt andet i en længere periode,” husker han. 
Men selvom Hans Severin Hansen altid har arbejdet meget, har han også fundet tid og plads til andre ting. Blandt andet står han på ski, er glad for at lave gæstemad og læser en god bog af og til. Men først og fremmest bruger han tid på familien, der omfatter hustruen og to voksne sønner.
”Da drengene var mindre, var det i lige så høj grad mig, som min kone, der hentede børn, tog dem til sport og i det hele taget var sammen med dem. Sådan er det, når man er gift med en jordemoder, der indgår i tre-holds skift. Jeg har altid været utrolig glad for at have haft den mulighed for at være meget sammen med børnene, men det er klart, at efterhånden som ungerne er blevet større, så bruger jeg mere og mere tid på mit arbejde. Det gør de fleste advokater, jeg kender, i øvrigt. Ikke fordi vi er tvunget til det, men fordi vi rent faktisk synes, det er så spændende, at vi ikke kan lade være,” siger han.
 
Advokat Hans Severin Hansen
1950: Født i København
1976: Cand. Jur.,  Københavns Universitet
1979: Advokat
1984: Møderet for Højesteret
2006: Modtager af ’Magnus-Prisen’
2008: Medlem af regeringens Skattekommission
 

  Tilbage

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19