Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


01-05-2009
Nyuddannede advokatsekretærer klar til job i branchen


Den 25. april blev der afholdt eksamen på advokatsekretær-uddannelsen. Det er den første eksamen, siden Danske Advokater i 2008 overtog Advokaternes Serviceselskab fra Advokatsamfundet. Hele 73 deltagere troppede op på de to eksamenssteder i Odense og i København.

En del af dem har allerede et job eller et job på hånden, men der er stadig nogle af de nyuddannede, der leder efter en fast ansættelse.
”Med en pris på 12.995 kr. er der tale om en billig uddannelse, hvor man lærer er hel masse basale færdigheder, som man i høj grad kan bruge – både i advokatbranchen, i andre dele af erhvervslivet og i den offentlige sektor,” siger skoleleder Susanne Wyniger, Danske Advokater.

Hun oplyser, at ca. 60 pct. af deltagerne tager uddannelsen, fordi de gerne vil ind i advokatbranchen, mens de resterende 40 pct. allerede arbejder på kontor – enten i advokatbranchen eller andre steder. F.eks. er der flere offentlige styrelser, der løbende sender deres kontorpersonale på advokatsekretær-uddannelsen under Danske Advokater.

Susanne Wyniger peger på, at uddannelsen giver de studerende en solid rundtur gennem 10 forskellige discipliner, som de efterfølgende kan komme til at arbejde med. Det gælder advokatbogholderi, ad hoc sekretæropgaver, domstolene, ejendomshandel, familieret, inkasso, lejeret, herunder huslejeinkasso, selskaber og konkurs, strafferet, testamenter og boer samt tvangsauktion.

Uddannelsen varer ca. 8 måneder og indledes i uge 36 i september. Den afsluttes med en (frivillig) skriftlig eksamen i slutningen af april det følgende år. Uddannelsen kan både tages som klasse- og fjernundervisning.

Klasseundervisningen foregår en gang om ugen a fire timer inkl. diverse pauser. Man kan følge undervisningen tirsdag eller onsdag aften eller fredag formiddag. De studerende må regne med mellem 12 og 16 timers hjemmearbejde om ugen – afhængig af deres uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund.

Skolen ejes og drives af Danske Advokater, der er en brancheorganisation for de danske advokatvirksomheder. Fagene på uddannelsen tilpasses løbende advokatkontorernes ønsker og behov og ajourføres ved ny lovgivning på relevante retsområder.

Skolen følger folkeskolens feriekalender. Erhvervsaktive advokatsekretærer og jurister med hver med deres speciale underviser.
Man kan tilmelde sig helt frem til uddannelsen begynder i september. Du kan læse mere om uddannelsen her: www.advokatsekretærskolen.dk

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19