Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-06-2009
Mød de to kandidater til formandsposten i Advokatrådet

Danske Advokater går tæt på formandsvalget i Advokatrådet. Vi bringer to længere referater af samtaler, vi har ført med de to kandidater. Samtidig kan du læse et notat, vi udarbejdede for at give samtalerne mere kant.

Medlemmer af Danske Advokater er også medlemmer af Advokatsamfundet. Derfor er det naturligt, at formandsvalget i Advokatrådet, der finder sted lørdag den 13. juni på Comwell Hotel i Kolding, interesserer Danske Advokater. I den sammenhæng finder vi det overordentligt positivt, at der denne gang er tale om et kampvalg. Det er et stort plus – også for den legitimitet, den nye formand får. Danske Advokater har ingen præferencer mht. valget, men vi mener, at det er afgørende, at advokaterne ved så meget om kandidaternes synspunkter som muligt – således at de kan træffe et valg på et oplyst grundlag. Derfor tog vi initiativ til samtaler med de to kandidater, Jakob Lund Poulsen og Søren Jenstrup. Begge reagerede uhyre positivt på vores henvendelse og kom – med meget kort varsel – til vore lokaler for at snakke om en lang række emner af relevans for formandsvalget. For at gøre snakken så kvalificeret som mulig havde vi på forhånd udarbejdet et notat, der skar vore synspunkter ud i pap. Tanken var, at hvis notatet havde lidt kant, ville det give nogle bedre samtaler. Det kom da også til at holde stik. Det var egentlig ikke tanken, at notatet skulle offentliggøres, men da det senere viste sig, at det var kommet ud til en bredere kreds, har vi nu valgt at offentliggøre det her på hjemmesiden. Når man læser det, kan man holde sig for øje, at det skal opfattes som et notat, der skal skabe debat.

Samtidig publicerer vi to længere referater af vore samtaler med de to kandidater. Ved samtalerne deltog fra Danske Advokater formand Lars Svenning Andersen og kommunikationschef Frans Rønnov. Begge samtale-referater er i sagens natur godkendt af de to kandidater. Idet vi hermed indbyder vore medlemmer og andre interesserede til at blive klogere på de to kandidaters holdninger ønsker vi fortsat god valgkamp frem til lørdag den 13. juni.
 

Her kan du læse referatet af samtalen med Jakob Lund Poulsen
Her kan du læse referatet af samtalen med Søren Jenstrup
Her kan du læse det notat, vi udarbejdede som oplæg til samtalerne  

 
 


 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19