Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


25-06-2009
10 spørgsmål til den nye direktør

Danske Advokater har interviewet den nye administrerende direktør, Paul Mollerup. Han glæder sig til at sætte sig i direktørstolen den 1. september. Den nye direktør peger bl.a. på branding, work/life-balancen, ledelse og innovation som nogle af de udfordringer, advokatbranchen står over for.


Q: Først og fremmest: Tillykke med jobbet. Alle i Danske Advokater glæder sig til at møde dig. Hvad er det ved stillingen, der tiltrækker dig?

A: Det er et utroligt spændende job. Det er unikt at få mulighed for at være med til at præge en ung erhvervsorganisation og være med til at skabe noget helt nyt. Det er en slags pionerarbejde. Der er allerede skabt et stærkt grundlag, hvor Danske Advokater har spiret og vokset og er blevet meget synlig. Nu skal jeg - sammen med bestyrelse og medarbejdere - hjælpe Danske Advokater med at folde sig ud som en stærk brancheorganisation og som det naturlige talerør for advokaterne i Danmark. Jeg glæder mig utroligt meget til opgaven, og jeg er stolt over at være blevet valgt til jobbet.

Q: Håndværksrådet er en større organisation end Danske Advokater, og du har kun været der i to et halvt år: Er der noget, du er utilfreds med i Håndværksrådet, siden du rejser videre?

A: Nej, slet ikke, og jeg fortsætter jo i en politisk organisation. Det ville jeg jo ikke gøre, hvis jeg ikke brød mig om det. I øvrigt er det ikke antallet af ansatte, der afgør, hvor meget indflydelse, man har. Det er tydeligt, at Danske Advokater allerede har markeret sig stærkt.

Q: Hvilke resultater har du haft i Håndværksrådet?

A: Jeg mener faktisk, at jeg har gjort en forskel. Håndværksrådet har en klar profil, som organisationen, der står på de små og mellemstore virksomheders side – den profil er jeg stolt af.

Q: Har du nået nogen konkrete resultater som lobbyist i Håndværksrådet?

A: Ja. I kampen mod administrative byrder har vi oplevet en stor lydhørhed over for de besværligheder, som byrderne påfører særligt små og mellemstore virksomheder. Og med regeringens plan for Let Administration har den vist, at den også tager det alvorligt. Jeg er selv en af EU's udvalgte byrdejægere i det såkaldte Stoiber-udvalg, og dér er vi også ved at få et kulturskifte igennem i Bruxelles, således at også de regler, der kommer fra EU, bliver lettere at håndtere for virksomhederne.

Q: Hvad er i dine øjne lobbyistens tre vigtigste egenskaber?

A: For det første skal man kunne lytte. Hvad optager ens medlemmer? Hvad er der på vej politisk? Man skal have fingeren på pulsen. For det andet skal man have indgående kendskab til den politiske beslutningsproces. Hvad sker der fra ide over udvalgsarbejde til lovforslag og beslutning? For det tredje skal man kunne formidle de synspunkter, man repræsenterer, på en måde, så det både forstås af politikere, embedsmænd og journalister - og så det anviser mulige løsninger.

Q: Hvad skal du udrette i Danske Advokater?

A: Nu skal jeg først lige sætte mig i stolen til september. Men fundamentet er lagt af bestyrelsen, Frank Jensen og de øvrige medarbejdere, så arbejdet er godt i gang. Min opgave bliver sammen med bestyrelsen og medarbejderne at lægge sporet ud for den videre færd. Så jeg skal ret hurtigt i gang med at se på den næste strategiplan. Og så skal jeg selvfølgelig lære en masse nye mennesker at kende. I bestyrelse og repræsentantskab og bredere ud i advokatkredse. Og så glæder jeg mig til at lære medarbejderne at kende.

Q: Kan du nævne nogle af de udfordringer, advokaterne står over for?

A: Nu er jeg jo ret ny i branchen, men det er mit indtryk, at brancheglidning, behovet for stærkere markedsføring/branding, et større fokus på work/life-balancen og på ledelse og innovation er nogle af de ting, branchen skal arbejde med.

Q: Hvad med relationen til Advokatsamfundet – den har der været talt meget om?

A: Jeg har som sagt ingen programerklæringer på nuværende tidspunkt, men jeg har noteret mig, at der både hos Advokatsamfundet og hos Danske Advokater er sendt nogle klare signaler om, at det gode samarbejde skal udvikles. Det glæder jeg mig til at være med til.

Q: Hvordan har du det med stærke bestyrelser, der blander sig?

A: Jeg har aldrig prøvet andet. Både bestyrelsen i FDB og i Håndværksrådet er meget engagerede, men jeg opfatter det som en styrke, at en bestyrelse brænder for sagen og bidrager med deres viden.

Q: Du er ikke jurist og advokat – er det et problem?

A: Det må Danske Advokaters bestyrelsesformand hellere svare på, men Frank Jensen er jo heller ikke jurist, og han har klaret sig fint. Jeg kan tilføre erfaring med strategi- og organisationsudvikling koblet med erfaring fra flere job i politisk ledede organisationer. Og så har min fortid i centraladministrationen og min post i Håndværksrådet givet mig et stort netværk, som jeg vil komme til at trække på

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19