Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


30-10-2009
Radioavisen: Ventetid også et stort problem i civile sager

Radioavisen beskrev problemerne med de lange ventetider ved domstolene. I den sammenhæng interviewede Radioavisen Danske Advokaters formand, Lars Svenning Andersen. Han tilkendegav bl.a., at det naturligvis er uacceptabelt, at voldssagerne ikke færdigbehandles inden for de frister, regeringen har stillet befolkningen i udsigt, men det er lige så utilfredsstillende for retssamfundet og for borgernes tillid til det, at de civile retssager ikke behandles i et rimeligt tempo. Efter retsreformen er sagsbehandlingstiderne blevet længere ved byretterne. Borgerne kan ikke få deres tvister prøvet inden for en rimelig tid, fogedretterne kan ikke følge med i inddrivelse af tilgodehavender, presset på afviklingen af tvangsauktioner og behandlingen af konkurser er vokset, og det medfører alt sammen, at mange borgere og virksomheder mister penge og tillid til retssystemet. ”Og det er selvfølgelig også ubehageligt for vores medlemmer, de danske advokater, at vi ikke er i stand til i et rimeligt tempo at hjælpe vore klienter til at få deres krav gennemført,” sagde Lars Svenning Andersen.

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19