Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


16-11-2009
Enighed om forbedret kommunikation vedr. e-TL – opdateret 11/11

Danske Advokater  og Danske BOLIGadvokater var den 9/11 til et møde i Domstolsstyrelsen, hvor også Tinglysningsretten deltog. Temaet var de omfattende problemer, den digitale tinglysning giver. På mødet fortalte de to foreninger om de frustrationer og mange konkrete problemstillinger, landets advokater slås med. Vi medbragte en række cases - ude fra ”virkeligheden” - som vore medlemmer havde sendt os.

Repræsentanterne for de to organisationer gik fra mødet med den grundlæggende tillid til det digitale tinglysningssystem intakt. Men der har været – og er – mange børnesygdomme med systemet, og det er derfor væsentligt med en langt tydeligere kommunikation.

Domstolsstyrelsen var lydhør over for vore synspunkter, og vi forventer nu en række justeringer fra Styrelsens side:

 • Der skrues kraftigt op for kommunikationen fra Tinglysningsretten og Domstolsstyrelsen, således at brugerne af systemet hurtigere får relevant information om fejl, ændringer eller præciseringer i systemet.
 • De to foreninger hjælper Tinglysningsretten med denne opgave, således at der kommer hyppigere og mere systematisk information om vejledninger, driftsproblemer etc.  Der kan næsten ikke kommunikeres for meget på denne front. 
 • Styrelsen skal arrangere et besøg på advokatkontorer, således at man ved selvsyn kan konstatere, hvordan dagligdagen med den digitale tinglysning opleves.
 • Tinglysningsretten vil – med hjælp fra Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater  – påtage sig at besvare alle de henvendelser, der er kommet fra advokater landet over.
 • De to foreninger skal opfordre deres medlemmer til at tilmelde sig nyhedsbrevet om tinglysning ved at sende en mail herom til Emil Melchior - emm@domstolsstyrelsen.dk.

Fra advokatside har vi forståelse for, at det i sagens natur er et stort projekt at få implementeret den digitale tinglysning, og vi kan godt se, at der kommer små forbedringer til hele tiden. Men vi har også pointeret, at det er ekstremt vigtigt, at Styrelsen løbende og ubønhørligt orienterer brugerne om alt, hvad der overhovedet kan tænkes at være relevant for dem at vide.

Mere konkret kan vi oplyse følgende:
 

 1. Domstolsstyrelsen skal kommunikere hurtigere og mere dynamisk om relevante driftsmæssige problemer, også i situationer, hvor den måske ikke kender årsagen til problemet, således at brugerne er orienterede om, at Styrelsen er bekendt med det konkrete problem. Det kan f.eks. være, at anmeldelser forsvinder fra advokatens oversigt efter 30 dage. Det er ikke en fejl, men et bevidst valg, der skal skabe større overskuelighed. Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater har ønsket, at dette ikke gælder for anmeldelser, der endnu ikke er afsluttet.
 2. Domstolsstyrelsen foretager tirsdag den 10/11 endnu en indlæsning af de kladder, der gav problemer ved opdateringen den 1/11. Såfremt der er kladder, der efterfølgende ikke virker, må det nok konstateres, at de ikke står til at redde. Domstolsstyrelsen beklager denne uheldige og unødvendige konsekvens på baggrund af opdateringen. Vi forventer, at Styrelsen selv melder ud herom på deres website tirsdag 10/11.
 3. Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater fremsender en liste over uløste problemer og forslag til forbedringer på baggrund af de indberetninger, vi har modtaget fra vore medlemmer. Denne liste, der vil få titlen ”e-TL problemløsning”, vil blive lagt ud på Danske Advokaters hjemmeside og på Danske BOLIGadvokaters extranet. Tanken er, at alle problemer skal føres på en liste, der løbende vil blive ajourført med de tilbagemeldinger, vi modtager fra Domstolsstyrelsen. Det skulle gerne hjælpe med til at synliggøre og strukturere de informationer, vi har modtaget og fortsat ønsker løbende at modtage fra vores medlemmer. Vi beder dog om at man pt. ikke sender flere mails, før man har set, om emnet er med på aktualitetslisten, der vil blive tilgængelig den 11/11.
 4. De to foreninger fremsender ønsker til information og vejledninger, der skal udarbejdes i forhold til konkrete anmeldelses- og sagstyper – disse vil også fremgå af listen ”e-TL problemløsning”.
 5. Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater fremsender ligeledes de brugeroplevelser med fejl og manglende performance, som vi har modtaget, videre til Domstolsstyrelsen, således at der kan følges op på dem. Det vil også fremgå af ”e-TL problemløsning”.
 6. Sager, der vedrører status på konkrete anmeldelser, skal fortsat rettes til Tinglysningsretten på tlf. 70 22 18 00 eller på e-mail adressen e-tl-005@domstol.dk. Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater har ikke på vegne af medlemmer overdraget specifikke spørgsmål vedr. konkrete sager til Tinglysningsretten.
 7. Domstolsstyrelsen medbringer fremover i Brugergruppen vedrørende Digital Tinglysning en oversigt over indkomne ønsker og forbedringer samt kendte fejl i prioriteret form, således at alle kan få indsigt i, hvad der er registreret.
 8. I forhold til brug af fuldmagter og vitterlighedsvidner oplyser Domstolsstyrelsen, at lovgrundlaget er uændret i forhold til før indførslen af digital tinglysning. 
 9. De 2 foreninger har tilkendegivet over for Domstolsstyrelsen, at det er problematisk, at der bliver afgivet forskellige svar på ens sagstyper, når det gælder håndtering af fuldmagter og spørgsmål til systemets Hotline.
  Som nævnt opretter Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater som en service til vore medlemmer nu en ”e-TL problemløsning”, der synliggør de emner, vi viderebringer fra vores medlemmer til Domstolsstyrelsen vedrørende forbedringer af information og vejledninger, samt løsningen af problemer og udbedringen af fejl vedr. digital tinglysning.

Afsnittet vil blive etableret i tilknytning til den nuværende FAQ, således at det er synligt den 11/11. Der vil kræves login hertil, hvilket forudsætter medlemskab af Danske Advokater og/eller Danske BOLIGadvokater.

11/11 Siden med oversigt er nu etableret under Medlemsfordele / IT-rådgivning / e-TL Problemløsning. Link til e-TL Problemløsning

Bemærk igen, at vi ikke håndterer specifikke sager på vegne af vore medlemmer over for Tinglysningsretten. Vi sender heller ikke svar tilbage på de flere hundrede mails, vi har modtaget. Men vi har på baggrund af de mange mails fået en virkelig god indsigt i de udfordringer, vore medlemmer står over for. Og vi videregiver de generelle emner og konkrete problemer til Domstolsstyrelsen / Tinglysningsretten, idet vi håber, at det hjælper medlemmerne fremadrettet med den digitale tinglysning.

Du kan læse mere om de seneste nyheder på tinglysningsfronten i den FAQ (frequently asked questions), som Danske Advokater har oprettet i forbindelse med den digitale tinglysning. Her kan du også finde alle de relevante links. Vi har skabet denne service, fordi vi lægger vægt på at klæde vores medlemsvirksomheder optimalt på til det nye system. FAQ’en bliver løbende opdateret. Siden er kun for medlemmer – derfor skal du logge ind med dit brugernavn og password for at komme ind på siden.

Du kommer til siden med FAQ her (kræver login først)
 

SHE

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21