Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


18-12-2009
e-TL: Advokatsekretærer hjælper Tinglysningsretten med vejledninger – opdateret 1.12.

Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater har etableret en task force bestående af fem advokatsekretærer, der har indvilget i at hjælpe Tinglysningsretten med at beskrive arbejdsgangene i forskellige anmeldelsestyper på www.tinglysning.dk. Det er vores mål, at vi medio december kan præsentere en række detaljerede vejledninger - skrevet af professionelle brugere til professionelle brugere af www.tinglysning.dk. Vi iværksætter alene dette initiativ, fordi vi tror, at det vil være til gavn for medlemsvirksomhederne.

Domstolsstyrelsen oplyser i øvrigt, at den også har arbejde i gang mht. vejledninger. Samlet set bør der derfor være gode muligheder for, at kommunikationen vedrørende den korrekte måde at anmelde på bliver markant forbedret.

Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater har sammen med Domstolsstyrelsen, Dansk Ejendomsmæglerforening og DanID deltaget i et møde hos IT- & Telestyrelsen. Her blev muligheder og udfordringer for kunder, der bruger digital signatur til digital tinglysning, drøftet. Der vil hurtigt blive produceret en folder, der beskriver, hvorledes kunder hos ejendomsmæglere og advokater nemt kan anskaffe sig en digital signatur og eventuelt kopiere den over på en memory stick og tage den med til mødet med deres rådgiver. Det kan være en hjælp til hurtigere tinglysning, da man derved slipper for brug af papirfuldmagter. Alle medlemmer af Danske BOLIGadvokater og af Danske Advokater vil få direkte besked og modtage folderen, således at de kan bruge den i deres rådgivning over for kunder, der har en sag, der involverer digital tinglysning. Det er vores håb, at dette initiativ kan fremme brugen af digital signatur hos flere borgere og derved minimere brugen af papirfuldmagter.

Tinglysningsretten oplyser, at den har udtaget en lang række anmeldelser til manuel behandling, da der kun kan sker automatisk tinglysning, hvis de medarbejdere, der skriver under på vegne af advokat- eller ejendomsmæglerfirmaet, er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase. Tinglysningsretten forklarer endvidere, at såfremt medarbejderen ikke er oprettet i underskriftsdatabasen, udtages anmeldelsen til manuel behandling. Medarbejdere er oprettet i underskriftsdatabasen, hvis administrator over for Tinglysningsretten har oprettet dem. I de mindre virksomheder, hvor administrator er Tinglysningsretten selv, skal Tinglysningsretten have oprettet de pågældende medarbejdere.
she

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21