Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


15-12-2009
Ny rapport viser en branche i vækst

Danske Advokater er nu klar med en økonomi- og beskæftigelsesanalyse af advokatbranchen - som en service til vore medlemmer. Det er første gang, der gennemføres en egentlig analyse af branchens beskæftigelsesforhold og økonomiske udvikling.  Samtidig kan vi tilbyde en analyse, hvor vi benchmarker advokatbranchen mod revisionsbranchen.

Økonomi- og beskæftigelsesanalysen tegner billedet af en branche i vækst og med en sund indtjening. Analysen gengiver primært udviklingen for perioden fra 1999 til 2007, men indeholder også de seneste tal fra 2008 og 1. halvår af 2009.

Kun for medlemmer
Det er imidlertid kun medlemmer af Danske Advokater, der kan få adgang til analysen. Du skal logge ind på forsiden af hjemmesiden for at komme til analysen, der er placeret under menupunktet ”fagligt” under undermenuen ”forretningsudvikling og netværk”, hvor du skal gå ind under punktet ”advokatbranchen i tal”. Du kan også bare klikke her.

I Danske Advokater vil vi som en service til vore medlemmer hvert kvartal publicere nye tal for beskæftigelsen og omsætningen i branchen. Den kvartalsvise rapportering vil i øvrigt blive væsentlig mindre end denne første udgave, hvor vi analyserer på den historiske udvikling.

Hovedkonklusioner

 • Advokatvirksomhederne rider stormen af og har mht. omsætningen formået at holde status quo i 1. halvår 2009, hvorimod omsætningen i alle erhverv under ét er faldet med 14 % i forhold til første halvår 2008.
 • Advokatvirksomhederne ansætter over en bred kam stadig flere medarbejdere til trods for krisen.
 • Strukturtilpasningen i branchen er markant.
 • Andelen af erhvervsrådgivning stiger – hvilket har en positiv effekt på indtjeningen.
 • Advokatbranchen har i perioden fra 1999 til 2007 haft større vækst end den private sektor generelt – det gælder både omsætning og indtjening.
 • Kun i 2003, efter et par år med lav international vækst og Irak-krigen, oplevede branchen en negativ vækst i indtjeningen.

Vi ønsker vore medlemmer god fornøjelse med analysen, og vi modtager gerne jeres kommentarer.

Benchmarking mod revisorerne
Som en ekstra service kan Danske Advokaters medlemsvirksomheder som nævnt ligeledes få adgang til en analyse, der sammenligner den økonomiske udvikling inden for advokatbranchen med udviklingen i revisionsbranchen. Her kan man bl.a. andet læse om den samlede lønudvikling og driftsindtægt per ansat i de to brancher. Adgang til denne analyse kræver ligeledes, at man logger ind. Selve benchmark-rapporten er – som den anden rapport – placeret under menupunktet ”fagligt” under undermenuen ”forretningsudvikling og netværk”, hvor du derefter skal gå ind under punktet ”advokatbranchen i tal”.
Du kan også bare klikke her.

Eventuelle henvendelser vedrørende de to analyser kan rettes til administrerende direktør Paul Mollerup på pmo@danskeadvokater.dk eller forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand på ofa@danskeadvokater.dk

 

OFA

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>