Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


18-12-2009
e-TL: Tålmodigheden er sluppet op – opdateret 15/12

Situationen i forbindelse med den digitale tinglysning er ved at spidse til. I den anledning siger Paul Mollerup, administrerende direktør i Danske Advokater:

”I forbindelse med et møde i brugergruppen om Digital Tinglysning mandag den 14. december kom det frem, at der nu er 75.000 sager ophobet hos Tinglysningsretten, og at sagsbunkerne først forventes reduceret til en almindeligt niveau om et halvt år. Samtidig offentliggjorde Domstolsstyrelsen et notat om de initiativer, den har taget for at rette op på de aktuelle problemer.

Fra Danske Advokaters og Danske BOLIGadvokaters side er reaktionen en blanding af vantro og frustration. Vi har igennem hele forløbet i forbindelse med digital tinglysning gået dialogens og samarbejdets vej, og vi bruger hver dag mange kræfter på at hjælpe vore medlemmer med konkrete problemstillinger. Samtidig har vi en løbende dialog med Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten, hvor vi forsøger at inspirere dem til at forbedre såvel systemerne som den information, de stiller til rådighed for brugerne. Og vi synes faktisk, at det har hjulpet. Der udsendes nu nyhedsmails, og der informeres mere om problemerne via Tinglysningsrettens og Domstolsstyrelsens hjemmeside.”

Klinger hult
”Men når man i det fem-siders notat, som Domstolsstyrelsen udsendte mandag den 14. december 2009, læser om de initiativer, som nu sættes i værk, i, bliver man virkelig bekymret. Der er nemlig tale om en opremsning af en række ledelsesmæssige beslutninger, som skal rette op på de mange organisatoriske problemer, der findes i tinglysningssystemet.

Det klinger hult, når Styrelsen hævder, at it-systemet grundlæggende fungerer, når brugerne ikke har den oplevelse, og når den organisation, der skal være med til at få ekspederet sagerne, tydeligvis ikke er i stand til at få bunkerne gjort mindre.

En velfungerende digitalisering er ikke bare at sætte strøm til nogle tingbøger – det er et system, der skaber forbedringer for den store og varierede gruppe af brugere, der i deres dagligdag er helt afhængige af, at de kan få deres sager ekspederet.

Det system har vi ikke i dag. Og ifølge det senest oplyste har vi det heller ikke til nytår. Det er alt for sent at have det på plads i sommeren 2010. Derfor må vi nu bede om politisk handling.

Af samme årsag vil Danske Advokater i begyndelsen af det nye år tage kontakt til de andre professionelle brugere af tingslysningssystemet med henblik på at undersøge, om der er basis for nogle fælles tiltag i forhold til at få den digitale tinglysning på ret kurs,” slutter Paul Mollerup.

Fokus på behandlingstider
Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten har på brugergruppe-møde den 14/12 oplyst, at de nu prioriterer en reduktion af sagsbehandlingstiden højest. Der er blevet udarbejdet en 10 punkts handlingsplan for stabil drift af den digitale tinglysning. Se notat fra Domstolsstyrelsen her.

Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater er enige i, at der nu må prioriteres med fokus på reduktion af sagsbehandlings-tiderne og støtter Tinglysningsrettens nye setup , hvor teams specifikt og målrettet skal arbejde på at reducere antallet af sager, der ligger i systemet. Foreningerne har imidlertid samtidig overfor Domstolsstyrelsen påpeget, at der fortsat er behov for forbedringer og justeringer af det tekniske setup på tinglysning.dk.

Se pressemeddelelse fra Tinglysningsretten

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19