Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


18-12-2009
Danske Advokater og Advokatrådet - enige om rollefordeling

Advokatrådet og bestyrelsen for Danske Advokater har gennem nogen tid drøftet Advokatsamfundets og Danske Advokaters fremtidige virke og arbejdsopgaver.

Disse drøftelser har været konstruktive og nyttige, og vi er nu nået så langt, at vi er enige om hvorledes de to organisationers forskellige opgaver og profiler skal præsenteres over for omverdenen.

Vi er også på stort set alle områder enige om, hvordan advokatstanden fremover skal repræsenteres i lovforberedende udvalg, samarbejdsudvalg, kontaktfora m.v. Begge organisationer mener desuden, at de få hjørner, vi ikke er helt enige om, ikke må slå skår i samarbejdet i øvrigt.

Vores sekretariater har allerede gennem længere tid etableret og udbygget et godt og effektivt samarbejde til gavn for begge organisationer. Samarbejdet bygger på løbende gensidig orientering og dialog om fælles emner,

Al begyndelse er svær, men vi har nu nået et punkt, hvor Advokatsamfundet og Danske Advokater, med gensidig respekt for de forskellige roller, organisationerne har, kan fastslå, at grundlaget for et fremadrettet samarbejde til gavn for den samlede advokatstand er på plads.

Vi har i fællesskab udarbejdet en kort præsentation om de to organisationer, som kan ses ved at klikke på dette link.

 

pmo

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10