Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


14-12-2009
Anholt er omdrejningspunktet - Birgitte Refn WenzelMiljøretsadvokaten Birgitte Refn Wenzel har netop modtaget Dreyers Fonds hæderspris på 400.000 kr. for sit livslange engagement i miljøret og for at være en af verdens bedste miljøretsadvokater. Interessen for miljø begyndte længe før, det blev en juridisk disciplin.

Hver morgen er ens for Birgitte Refn Wenzel. Sammen med hunden Frederik spadserer hun langs vandet ved Hornbæk, hvor hun bor. Følger med i havets brusen, solens rytme, månens faser og indsnuser den nye dag.

Interessen for naturen har altid været der, og når Birgitte Refn Wenzel skal kigge tilbage, mener hun, at denne interesse godt kan have noget at gøre med, at det blev miljøret, der blev hendes juridiske hjertebarn.

”Jeg har selvfølgelig gransket mig selv for at finde oprindelsen til interessen for mit fag, der går så langt tilbage, som jeg kan huske. For hvorfor er det, at nogen finder patentlovgivningen så interessant og andre slet ikke? Jeg tror, at min interesse for miljøret har meget at gøre med min opvækst, hvor min morfar var skovridder og min farfar vejinspektør. Jeg kom vældig meget i mine morforældres hjem og har tilbragt hver eneste sommerferie på Anholt, siden jeg blev født, og på den måde er interessen for naturen opstået.”

Derfor var det også helt naturligt og bevidst, at Birgitte Refn Wenzel gik særligt efter det miljøretslige felt, da hun begyndte på jurastudiet i 1974.

”Dengang var miljøret noget, man skulle stykke sammen hist og pist. Jeg skrev bl.a. opgave om naboret, der jo i dag hører ind under miljøret, og først til allersidst i mit studie kom der et kursusfag, der hed miljøret. Vi var to på det hold. Siden er det jo heldigvis vokset og er i dag et forholdsvist stort fag på de store undervisningsinstitutioner,” fortæller Birgitte Refn Wenzel.
I slutningen af oktober blev hendes interesse for faget kronet med en af de fornemste priser for advokater, hædersprisen fra Dreyers Fond.

”Jeg er jo stolt og glad for at få prisen og ser den som et skulderklap, ikke bare til mig, men opfatter den også som en anerkendelse af miljøretten som juridisk disciplin,” siger hun.
I begrundelsen for at tildele Birgitte Refn Wenzel prisen skriver Dreyers Fond:

”Birgitte Refn Wenzel har om nogen, ikke bare gennem sit daglige arbejde for sine klienter, men også i faglige udvalg og organisationer, været den i advokatbranchen, som har været med til at præge udviklingen af miljøretten i Danmark mest.”

Det er således ikke for ingenting, at Birgitte Refn Wenzel blandt fagfolk vurderes som en af de ledende miljøretsadvokater i verden, herunder en af de fire bedste advokater på det miljøretslige område i Danmark.

Retfærdigheden er størst
Siden den spæde interesse i begyndelsen af 1970’erne er det blevet til et hav af sager for private, virksomheder og kommuner, og hvis Birgitte Refn Wenzel skal beskrive hvilke sager, der interesserer hende mest, er det de sager, der lægger op til en fortolkning af miljøreglerne.

”Det er sager, hvor man som advokat har utrolig stor indflydelse og kan være med til at påvirke, hvilken vej lovgivningen skal fortolkes. Jeg synes, det er spændende at være med til at overbevise andre om, at den holdning, man selv har, er den rigtige,” siger hun.

Den indstilling har bl.a. netop givet hende en sejr i en sag i Højesteret med stemmerne 7-0. Sagen drejede sig om et vaskeri, der i begyndelsen af 1960’erne i nogle år også havde haft renseridrift på ejendommen med heraf medfølgende jord- og grundvandsforurening til følge. Birgitte Refn Wenzel fik overbevist dommerne om, at sagen var forældet, og virksomheden blev frifundet for det millionkrav, det ville have kostet at rense grunden.

I en anden sag førte Birgitte Refn Wenzel en sag for et par naboer til en stejleplads, der var blevet solgt med det formål, at der kunne bygges på den. Her kæmpede Birgitte Wenzel for naboernes ret til at bevare deres udsigt og ret til at passere stejlepladsen for at komme ned at bade. Også her fik Birgitte Refn Wenzel overbevist Højesteret om, at det var hende og hendes klienter, der havde ret.

”Den dag i dag er der en stejleplads, og det fryder jeg mig over, hver gang jeg kører forbi,” siger hun.

Som det fremgår, har Birgitte Refn Wenzel ikke på forhånd besluttet sig for, hvem hun vil repræsentere i de miljøsager, hun bliver involveret i.

”Som advokat er det retfærdigheden, der må være i centrum. Alle har brug for retfærdighed, hvad enten du er nabo, virksomhed eller en kommune. Der er da nogle, jeg ikke ville have lyst til at repræsentere, men det må komme an på en helt konkret vurdering,” siger hun.
Birgitte Refn Wenzels far var rektor, og hun har som barn og ung boet mange forskellige steder i Danmark.

”Jeg er født i Thisted, boede som barn i Holte, og så flyttede vi til Horsens. Efter jeg flyttede hjemmefra, flyttede jeg til Århus, så Bruxelles, siden København, og nu bor jeg i Hornbæk. Men mit omdrejningspunkt har altid været Anholt, hvor jeg er kommet hele mit liv, og hvor min mand og jeg i dag har sommerhus,” fortæller hun.

Godt netværk
Lige siden sin fuldmægtigtid på et hvad der dengang måtte karakteriseres som et mellemstort københavnerkontor med 5-6 jurister har Birgitte Refn Wenzel gået benhårdt efter at snige sig ind på miljøområdet, og det tog for alvor fart, da hun kom ind i Byggesocietetets miljø- og planlægningsudvalg.

”Her fik jeg en masse gode tværfaglige kontakter med bl.a. ingeniører og arkitekter. Det er et arbejde, der har betydet utrolig meget for mit netværk,” siger Birgitte Wenzel, der også i alle årene har været aktiv i Advokatrådets miljøudvalg, også inden det fik sit eget fagudvalg, men blot var et underudvalg under udvalget vedr. fast ejendom. Sideløbende har Birgitte Wenzel arbejdet som ekstern lektor på CBS, og hun har bl.a. udgivet bogen ”Forurenet Jord – pligter og rettigheder.” Hun har også været medstifter og formand for Dansk Selskab for Miljøret.

De sidste 12 år har Birgitte Refn Wenzel været partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere.

”Det er et mellemstort kontor, som består af ca. 70 personer. Jeg har fantastiske kolleger, og vi har nogle værdier, som jeg er rigtig glad for, bl.a. grundighed, kvalitet, ærlighed og ydmyghed,” fortæller hun.

Birgitte Refn Wenzels mand, Frank, er også advokat, og sammen har de to børn i midten af tyverne. Også Franks datter fra første ægteskab er en stor del af familien, og hendes to børn betragter Birgitte Refn Wenzels som sine børnebørn, og hun henter dem jævnligt i børnehaven. Men udover familien er det naturen, hunden og hesten, der fylder Birgitte Refn Wenzels fritid sammen med venner, bekendte, rejser og gode krimier.

Fakta om Dreyers Fond

Dreyers Fond blev stiftet af arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer den 5. april 1976 med en gave på kr. 12 mio. kr. som startkapital. De to ægtefæller havde skabt sig en formue ved byggeri og administration af en række større bygninger i København.

Efter Thorvald Dreyers død i 1980 og Margot Dreyers død året efter arvede fonden størstedelen af ægteparrets formue. Dreyers Fond tildeler hvert år i oktober en hæderspris på 400.000 kr. til en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig ved en særlig værdifuld indsats inden for sit felt.
 
Birgitte Refn Wenzels CV

1951. Født i Thisted
1980: Cand.jur. Københavns Universitet
1980-81: Udenrigsministeriet
1983: Advokat
1992 Møderet for Højesteret
1998: Partner i Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere

Andet:
Bl.a.:
Medstifter og formand for Dansk Selskab for Miljøret, 1991 – 2001
Formand for Byggesocietetets Miljøudvalg, 1985 -
Medlem af Advokatrådets Miljøudvalg fra 1993-1999.

 


 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19