Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


25-02-2010
Ny service: Tjek dine kursusaktiviteter på nettet

Danske Advokater lancerer nu en ny service, der gør det lettere for vore medlemmer at få styr på, hvor mange kurser, de har været på – og hvor mange de mangler for at nå de krævede 54 kursuslektioner på tre år.

Som medlem af Danske Advokater kan du via www.danskeadvokater.dk tjekke hvilke kurser, du har været tilmeldt under Danske Advokater, hvilke kurser, du har deltaget i - og hvor mange kursuslektioner, du har optjent gennem 2008 og 2009. Du skal gå ind på hjemmesiden og indtaste dit personlige login.

Også kurser fra specialforeninger
I venstre spalte i det lukkede medlemsafsnit vil du nu se et menupunkt, der hedder ”Mine kursusaktiviteter”, og her kan du finde en oversigt over alle de aktiviteter, du har gennemført hos Danske Advokater. Kurser fra andre kursusudbydere vil ikke være synlige i oversigten.

Har du selv undervist på et kursus, der er arrangeret af Danske Advokater, tæller det ligeledes med som kursuslektioner, og det vil derfor også fremgå af oversigten. Det er dog op til dig selv at beregne antallet af lektioner ved at have undervist i samme kursus flere gange efter de gældende regler.

Hvis du nu tilmelder dig kurser, som først gennemføres senere i 2010, vil det også fremgå af oversigten.

54 kursuslektioner inden udgangen af året
På oversigten kan du desuden se hvilke kurser, du har deltaget i før 2008. Du skal dog være opmærksom på, at kurser fra før 2008 ikke tæller med i reglerne om obligatorisk efteruddannelse, idet det kun gælder kurser gennemført fra 2008 og frem.

Husk, at den første treårsperiode udløber ved udgangen af 2010. Det betyder, at du på dette tidspunkt skal have gennemført 54 kursuslektioner.

Oversigten ”Mine kursusaktiviteter” fritager dig ikke for selv at opbevare de kursusbeviser eller lign., som skal kunne fremvises, når Advokatsamfundet kommer på kontrolbesøg.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Send en e-mail eller ring til Jakob Nilausen på 33 43 70 00 og jni@danskeadvokater.dk
jni

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>