Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-02-2010
e-TL: Danske Advokater til møde hos justitsministeren

Situationen i forbindelse med den digitale tinglysning er så alvorlig, at Danske Advokater og Danske BOLIGadvokater fandt det logisk at gå sammen med Den Danske Ejendomsmæglerforening (DE) om en henvendelse direkte til justitsminister Brian Mikkelsen. Torsdag den 14. januar sendte de tre organisationer et brev til ministeren – med kopi til Folketingets Retsudvalg. Du kan læse brevet her
 
Fredag eftermiddag – den 15. januar - var Danske Advokater, Danske BOLIGadvokater og DE til møde med ministeren i Justitsministeriet. ”Vi fik tid til at fremføre alle vore synspunkter, og ministeren var meget enig med os i, at den handlingsplan, som Domstolsstyrelsen har fremlagt, skal overholdes,” sagde Danske Advokaters administrerende direktør, Paul Mollerup, efter mødet. Du kan læse handlingsplanen her

Advokatsager blandt de komplekse


Af øvrige nyheder vedr. e-TL kan nævnes, at Domstolsstyrelsen/Tinglysningsretten på møde i Brugergruppen kunne oplyse, at det ved årsskiftet var således, at det antal sager der kom ind, kunne behandles. Der har i brugerkredse været stor frustration over, at den store mængde sager fra sidste år først skulle fjernes, da der de seneste måneder har været en klar forventning om, at alle indkøringsproblemer var løst ved årsskiftet. Det har bl.a. resulteret i, at Domstolsstyrelsen har fremlagt den omtalte handlingsplan, som vi nu kræver bliver overholdt. Et synspunkt, som vi fremsatte i henvendelsen til justitsministeren og på det møde, vi havde med ham.

Domstolsstyrelsens pressemeddelelse og handlingsplan omtaler, at der allerede nu er en automatiseringsgrad på over 60%, men bemærk. at de 60% typisk er volumen i pant fra finanssektoren. De sagstyper, som advokatvirksomheder ofte sider med, betegnes som ”juridisk komplekse” og udtages derfor ofte til manuel behandling, se skema med sagstyper.

1 mio. ejendomme med flag-markering


Derudover ved vi ikke, hvor mange af de 1,6 mio. ”flag-markeringer”, der er sat på ejendomme som følge af datakonverteringsproblemer tilbage fra systemet gik i drift, der endnu er markeret, men det skønnes, at omkring 1 mio. ejendomme i dag har en flag-markering i tinglysningssystemet. Tinglyser man på en ejendom, der har en flag-markering, udtages den altid til manuel behandling. Man kan desværre ikke se på de automatiske svar ved udtagelse til manuel behandling, om det skyldes en flag-markering på ejendommen, sagstypen eller andet.

Vi afventer i øvrigt en tilbagemelding på vore vejledninger, der blev udarbejdet inden jul, men kan i mellemtiden glæde os over, at der kommer flere og flere vejledninger fra Tinglysningsretten. Se dem her

"Tinglysningsretten har i øvrigt den 15. januar udarbejdet et helt nyt set-up i forbindelse med spørgsmål og svar vedr. digital tinglysning, hvor man kan finde en del praktiske oplysninger. Ikke alt synes at stå helt korrekt og optimalt, men der er en del nyttige oplysninger, så tjek selv afsnittet

Folder om digital signatur


Danske Advokater, Danske BOLIGadvokater og Danske Ejendomsmæglerforening har i dialog med Domstolsstyrelsen og IT & Telestyrelsen fået udarbejdet en folder omkring brug af digital signatur som er udsendt til alle vores medlemmer. Vi håber, at den kan hjælpe i dialogen med klienterne vedrørende brug af digital signatur, da det samtidig fjerner behovet for brug af fuldmagter. Se folder om digital signatur her

Ingen telefonkontakt vedr. fast ejendom


Bemærk, at Tinglysningsretten den 7. januar har offentliggjort, at den - for at have fokus på reduktionen af sagsbunkerne - ikke besvarer opkald vedr. fast ejendom på deres hovednummer. Se omtale heraf

Det gælder også, at man ofte ikke får svar på mail sendt til forskellige mail-adresser i Tinglysningsretten. Vi anbefaler (selvom vi har hørt. at det ikke er nogen garanti for svar), at man benytter Tinglysningsrettens kontaktformular, hvor spørgsmål sendes direkte til de enkle teams, der sidder med de pågældende opgaver. Link til siden med kontaktformular

Tinglysningsretten og deres leverandør CSC indlægger løbende fejlrettelser og forbedringer, så selvom ikke alt omtales, opfordrer vi til, at man følger med i Tinglysningsrettens informationsstrøm på henholdsvis www.tinglysning.dk og www.tinglysningsretten.dk.she

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21